direct jelentése magyarul

Direct jelentése példákkal az EnSzótárban. Direct magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

direct melléknév kiejtése 1. Direct gyakorisága 1.
közvetlen
egyenes
nyílt
haladéktalan
őszinte
határozott
félreérthetetlen
azonnali
rögtöni
tiszta
direct ige kiejtése 2. Direct gyakorisága 2.
Ragozott alakok: directs, directing, directed
irányít
visz
utasít
küld
direct határozószó kiejtése 3. Direct gyakorisága 3.
egyenesen
közvetlenül
megállás nélkül
kitérés nélkül

direct jelentése példamondatokkal

But direct selling often turns users off.

Most charging takes place through direct skin contact.

Modern industrial printing mainly uses direct printing techniques.

All three are elected through direct popular election.

Most cases were resolved through direct negotiation.

Szócikk direct. Direct jelentése, direct magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

direct jelentése kifejezésekkel

direct action
közvetlen cselekvés
direct current
egyenáram
direct method
direkt módszer, közvetlen módszer
direct object
közvetlen tárgy, accusativusi tárgy
direct speech
egyenes beszéd
act as chance directs
véletlenre bízza magát
be in direct contradiction to sth
teljesen ellentmond vminek, egyenesen rácáfol vmire
by direct means
közvetlenül, egyenes úton
come direct to somewhere
egyenesen vhova megy
direct casting
közvetlen öntés, átömlesztés nélküli öntés
direct cause
közvetlen ok
direct drive
közvetlen hajtás, közvetlen sebességfokozat, közvetlen adás
direct dying
direkt festés
direct evidence
közvetlen bizonyíték, határozott bizonyíték
direct fire
közvetlen tűz
direct fire battery
közvetlen irányzású üteg
direct fire target
közvetlen tüzeléssel leküzdhető pontcél
direct fire weapon
közvetlen irányzású fegyver
direct flight
közvetlen járat (repülő)
direct information
első kézből való értesülés
direct labour
termelő munka

További direct jelentések

direct laying
közvetlen irányzás
direct marketing
közvetlen értékesítés
direct observation
segédeszköz nélküli figyelés
direct opposite of sth
szöges ellentéte vminek
direct oration
egyenes beszéd
direct pressure
ellenség szárnyai és háta elleni hadművelet
direct proportion
egyenes arány
direct taxes
egyenes adók
direct viewing
elölnézet
dispatch goods direct to sb
közvetlenül vkihez küldi az árut
give sb the cut direct
köszöntés nélkül elmegy vki mellett, keresztülnéz vkin, nem ismer meg vkit
in direct line
egyenes ágon
total direct cost
összes közvetlen költség