difficulty jelentése magyarul

Difficulty jelentése példákkal az EnSzótárban. Difficulty magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

difficulty főnév kiejtése. Difficulty gyakorisága.
Többes szám: difficulties
nehézség
bonyolultság
akadály

difficulty jelentése példamondatokkal

A more serious difficulty is as follows.

The physical difficulty nor the location matter.

Great difficulty is experienced as regards fuel.

The main difficulty of thinking is confusion.

The client has difficulty communicating and understanding.

Szócikk difficulty. Difficulty jelentése, difficulty magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

difficulty jelentése kifejezésekkel

add to sb's difficulties
növeli vki nehézségeit
balk at a difficulty
nehézségtől visszariad, nehézségtől visszahőköl, nehézség előtt megtorpan, akadály előtt megtorpan
be confronted by a difficulty
nehézséggel áll szemben, nehézséggel találja magát szemben
be confronted with a difficulty
nehézséggel áll szemben, nehézséggel találja magát szemben
beset with difficulties
nehézségekkel teli
bristle with difficulties
tele van nehézségekkel
career beset with difficulties
küzdelmes életpálya, nehézségekkel teli életpálya
come up against a difficulty
nehézségbe ütközik
crane at a difficulty
meghátrál egy nehézség elől, visszariad egy nehézségtől, megretten egy nehézségtől
disposal of a difficulty
nehézség megoldása
fight to overcome the difficulties
harc a nehézségek ellen
get out of a difficulty
kievickél a bajból, kimászik a bajból
get over one's difficulties
legyűri a nehézségeket, legyőzi a nehézségeket
have difficulty in doing sth
problémája van mivel, baja van mivel
have much difficulty in doing sth
nagy nehezen megy neki vminek a megtétele
inextricable difficulties
legyőzhetetlen akadályok, megoldhatatlan nehézségek
iron out difficulties
nehézségeket elsimít
it presents some difficulty
némi nehézséget okoz
make difficulties
nehézségeket támaszt, megnehezít
present difficulty
nehézséget okoz
pulling through of difficulties
nehézségek átvészelése

További difficulty jelentések

put difficulties in sb's way
akadályokat gördít vkinek az útjába
raise difficulties
nehézségeket támaszt, megnehezít
sea of difficulties
tengernyi nehézség
technical difficulty
alaki nehézség, eljárásjogi nehézség
throw difficulties in the way of sth
megnehezít vmit, elgáncsol vmit, kerékkötője vminek
with difficulty
nehezen