die jelentése magyarul

Die jelentése példákkal az EnSzótárban. Die magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

die 1 ige kiejtése 1. Die gyakorisága 1.
Ragozott alakok: dies, dying, died
meghal
elhalálozik, elhuny
megdöglik (állat)
die 2 főnév kiejtése 2. Die gyakorisága 2.
kocka, játékkocka
érmesajtoló szerszám
oszlopláb
kőkocka
dombornyomó szerszám

die jelentése példamondatokkal

Old habits are hard to die however.

What makes die cutting expensive is twofold.

That is why local industries are dying.

His mother had died several months before.

Eternal life means never having to die anymore.

Szócikk die. Die jelentése, die magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

die jelentése kifejezésekkel

die-cast
fröccsöntésű
die away
elhalkul, elhal
die down
elenyészik, elalszik, lecsillapul, elfonnyad
die off
egyenként elhal, egyenként lehull
die out
kialszik, kihal
I have known people die of it
hallottam már olyanokról is, akik belehaltak
I was dying of curiosity
majd meghaltam a kíváncsiságtól
I will die before I yield
inkább meghalok, mintsem hogy engedjek
I'd die first
előbb meghalok, semmint
adjourn sine die
bizonytalan időre elnapol, bizonytalan időre elhalaszt
burnishing die
fényezőlap, nyomólap, vágólap
cutting dies
kivágó szerszám, lyukasztó szerszám
die a dog's death
úgy hal meg, mint egy kutya, nyomorultan hal meg, elhagyatottan hal meg, gyalázatban hal meg
die a martyr in a cause
vértanúságot szenved egy ügyért
die a martyr to a cause
vértanúságot szenved egy ügyért
die a violent death
erőszakos halállal hal meg
die an early death
fiatalon hal meg
die by one's own hand
megöli magát
die by violence
erőszakos halált hal
die castings
présöntvény
die for king and country
meghal a királyért és hazáért, hősi halált hal

További die jelentések

die from a wound
belehal sebesülésébe
die full of years
szép kort ér el, éveinek teljében hal meg
die hard
nehezen hal meg, sokáig tartja magát, szívós, nehezen múlik ki, nehezen tűnik el, nehezen vész ki, lassan múlik el, lassan vész ki
die in a ditch
árokban hal meg, útszélen hal meg
die in childbirth
szülésben meghal, gyermekszülésben meghal, gyermekágyban meghal
die in one's shoes
felakasztják, erőszakos halállal hal meg, cipőben hal meg
die in the last ditch
végletekig kitart
die in the shafts
munka közben hal meg
die intestate
végrendelet nélkül hal meg
die like a dog
úgy hal meg, mint egy kutya, nyomorultan hal meg, elhagyatottan hal meg, gyalázatban hal meg
die like a hero
hősként hal meg, hős módjára hal meg
die like a rat in a hole
elhagyottan hal meg
die like flies
hullanak, mint a legyek
die of a broken heart
bánatában hal meg, megszakad a szíve
die of famine
éhen hal
die of fright
szörnyethal ijedtében
die of hunger
éhen hal
die of starvation
éhen hal
die on it
cserbenhagy, nem teljesíti ígéretét, nem tartja szavát
die on the cross
kereszten hal meg, keresztfán hal meg, keresztre feszítik
die on the table
műtét közben hal meg
die on the vine
halva születettnek bizonyul
die unregretted
meg nem siratva hal meg, meg nem gyászolva hal meg
die unrepentant
bűneit meg nem bánva hal meg
die unshriven
gyónás nélkül hal meg, feloldozás nélkül hal meg
die with one's boots on
csatában hal meg, tevékenység közben hal meg
direct dying
direkt festés
do or die
az élete árán is kitart, most vagy soha, minden ezen múlik
dying wind
leálló szél, ledöglő szél
let me die if
úgy éljek, ha
let us do or die
cselekedjünk vagy meghalunk, válasszatok: tett, vagy halál
master die
etalon vágólap
ready to die with hunger
közvetlen az éhenhalás előtt, éhenhalás küszöbén
screw-cutting die
csavarmenetvágó pofa
sink a die
bélyegzőt homorúan kivés, mintát homorúan kivés
the die is cast
a kocka el van vetve