develop jelentése magyarul

Develop jelentése példákkal az EnSzótárban. Develop magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

develop ige kiejtése. Develop gyakorisága.
Ragozott alakok: develops, developing, developed
fejleszt, kifejleszt
kifejt (érveket)
kiaknáz (természeti kincseket)
hasznosít
parcelláz, felparcelláz (területet)
kap, megkap (betegséget)
előhív (filmet)
fejlődik, kifejlődik, kibontakozik
mutatkozik, jelentkezik
kitudódik

develop jelentése példamondatokkal

Students develop leadership skills through role playing.

Some patients may develop severe dry eye syndrome.

Some patients develop cold sores following dental treatment.

Several more states are developing supporting regulations.

The result is tick bite victims develop red meat allergy.

Szócikk develop. Develop jelentése, develop magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

develop jelentése kifejezésekkel

develop a middle-age spread
elterebélyesedik, pocakot ereszt
develop one's talents
képességét fejleszti, tehetségét fejleszti
develop rust
rozsdásodik
tank developing
dobozos előhívás, tartályos előhívás, napfényelőhívás