detail jelentése magyarul

Detail jelentése példákkal az EnSzótárban. Detail magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

detail főnév kiejtése 1. Detail gyakorisága 1.
részlet
részletezés
eligazítás
rész
alkatrész
gépelem
napi munkaterv
osztag
részleg
detail ige kiejtése 2. Detail gyakorisága 2.
Ragozott alakok: details, detailing, detailed
részletez
osztagot kirendel
eligazítást kiad

detail jelentése példamondatokkal

Small objects without too much detail are best.

No further details were available last night.

No more details are available right now.

We hope to bring further details soon.

These individual groups are discussed in more detail.

Szócikk detail. Detail jelentése, detail magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

detail jelentése kifejezésekkel

ammunition detail
lőszerszállító részleg
but that's a detail
ez csak részletkérdés
but that's a mere detail
ez csak részletkérdés
cut out superfluous details
felesleges részleteket mellőz, felesleges részleteket elhagy
detail drawing
részletrajz
do sth with minute detail
aprólékos pontossággal végez vmit, minuciózusan végez vmit
enter into details
részletekbe bocsátkozik, kitér a részletekre
every little detail dovetailed
minden apró részlet összevágott
give details
pontosabb adatokat közöl, közelebbi adatokat közöl, megadja a részleteket, részletez vmit
go into details
részletekbe bocsátkozik, kitér a részletekre
in detail
részletesen
in every detail
pontról pontra, minden részletre kiterjedően, minden részletében
in the fullest detail
teljes részletességgel, legnagyobb részletességgel
jumping of details
részletek átugrása
jumping over details
részletek átugrása
machine-gun detail
géppuska kezelőszemélyzete
minor details
jelentéktelen részletkérdések, jelentéktelen részletek, kellékek, kisebb alkatrészek
personal details
személyes adatok