decide jelentése magyarul

Decide jelentése példákkal az EnSzótárban. Decide magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

decide ige kiejtése. Decide gyakorisága.
Ragozott alakok: decides, deciding, decided
eldönt
elhatároz
dönt
határoz
elintéz
igazságot tesz
rendelkezik
megérleli vkiben a döntést

decide jelentése példamondatokkal

This question each must decide for himself.

Some states may decide to spend more money.

A jury is supposed to decide facts.

It s hard to decide whether something is important.

A grand jury does not decide guilt.

Szócikk decide. Decide jelentése, decide magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

decide jelentése kifejezésekkel

decide on sth
határoz vmiben, határoz vmilyen ügyben, elhatározza magát vmire
decide for sb
dönt vki javára, dönt vki mellett, állást foglal vki mellett, állást foglal vki javára, igazat ad vkinek
decide for sth
dönt vmi javára
decide in favour of sb
dönt vki javára, dönt vki mellett, állást foglal vki javára, állást foglal vki mellett, igazat ad vkinek
decide sb to do sth
kijelöl vkit vmi megtételére
decide sb's career
meghatározza vki pályáját, eldönti vki pályáját, eldönti vki karrierjét
decide sb's fate
megpecsételi vki sorsát, dönt vki sorsáról, határoz vki sorsáról
decide to do sth
elhatározza, hogy megtesz vmit
decide upon sth
elhatározza magát vmire, vmire elhatározza magát, határoz vmiben, határoz vmilyen ügyben
decided alteration for the better
határozott javulás, érezhető javulás
decided difference
szembetűnő különbség, feltűnő különbség, jelentős különbség
decided manner
határozott modor, határozott fellépés
decided opinion
határozott vélemény
decided refusal
határozott visszautasítás, kifejezett visszautasítás, félreérthetetlen visszautasítás
deciding factor
döntő tényező
have you decided?
határoztál?, döntöttél?
the matter is decided
ez elhatározott dolog, ebben a kérdésben határozatot hoztak, ebben a kérdésben döntést hoztak
they are quite decided about it
eltökélt szándékuk hogy