death jelentése magyarul

Death jelentése példákkal az EnSzótárban. Death magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

death főnév kiejtése. Death gyakorisága.
halál
haláleset
elhalálozás

death jelentése példamondatokkal

The death was announced four days later.

That drew death threats against state water officials.

We love death metal around these parts.

The journalist had received death threats before.

Kids simply were exposed to death more often.

Szócikk death. Death jelentése, death magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

death jelentése kifejezésekkel

brain death
agyhalál
death blow
halálos ütés, halálos csapás
death duty
örökösödési adó, örökösödési illeték
death penalty
halálbüntetés
death row
halálra ítéltek cellasora, siralomház
death warrant
kivégzési parancs, halálos ítélet
death wish
halálvágy
living death
halálnál is rosszabb élet, élő halál
death-dealing
gyilkos, öldöklő, halált okozó
a matter of life and death
élet vagy halál kérdése, létkérdés
apparent death
tetszhalál
as pale as death
halálsápadt
as still as death
csendes, mint a sír, néma, mint a sír
as sure as death
holtbiztos
be at the point of death
halálán van, sír szélén áll, fél lábbal a sírban van
be bored to death
halálosan unatkozik
be condemned to death
halálra ítélték
be death on sth
nem visel el vmit, nem tűr el vmit
be in at the death
jelen van a vad felkoncolásán, kritikus pillanatban jelen van, koncosztásnál jelen van
be on the verge of death
halálán van, sír szélén áll, fél lábbal a sírban van
be sentenced to death
halálra ítélték

További death jelentések

be sick to death
elege van, tele van a hócipője
be squeezed to death in the crowd
agyonnyomja a tömeg
be the death of sb
sírba visz vkit, halálba kerget vkit
be tickled to death
halálra neveti magát
be tired to death
halálosan ki van merülve, halálosan ki van fáradva
black death
pestis, fekete halál
bleed to death
elvérzik
catch one's death of a cold
agyonhűl, szörnyen megfázik, halálra fázik, csúnyán megfázik, halálos nyavalyát szerez
civil death
polgári jogok elvesztése, polgári halál, polgárjogok elveszítése
come by one's death
halálát leli
condemned to death
halálra ítélt
cross the river of death
meghal, elhuny, kimúlik, elpatkol
dance of death
haláltánc
death before dishonour
inkább a halál, mint a becstelenség
death feud
halálos ellenségeskedés, véres viszály
death house
siralomház
death in action
hősi halál
death notices
gyászjelentések
death of tissue
szövetelhalás
death overtook him sleeping
álmában érte a halál, álmában érte utol a halál
death to the traitors!
halál az árulókra!
death, where is thy sting?
ó halál, hol a te fullánkod?
die a dog's death
úgy hal meg, mint egy kutya, nyomorultan hal meg, elhagyatottan hal meg, gyalázatban hal meg
die a violent death
erőszakos halállal hal meg
die an early death
fiatalon hal meg
do sb to death
megöl vkit, kivégez vkit, kegyetlenül kivégez vkit, leüt vkit
dread death
retteg a haláltól
dressed to death
rettentően kiöltözött, legszebb ruhájába öltözött, túlöltözött
drink oneself to death
halálra issza magát
faithful unto death
sírig hű, sírig hűséges, holtig hűséges
feign death
halottnak tetteti magát
frozen to death
csontjáig átfagyott
grim death
kérlelhetetlen halál
hack an argument to death
végletekig ismétel egy érvet, unalomig ismétel egy érvet
he avenged his father's death upon the murderer
elégtételt vett a gyilkoson apja haláláért
he'll be the death of me
a sírba fog vinni
hero's death
hősi halál
his death was owing to an accident
halálát baleset okozta
his death will be avenged
megtoroljuk halálát, elégtételt veszünk haláláért
hit-and-run death
segélynyújtás elmulasztásából származó haláleset
lingering death
lassú haldoklás
matter of life and death
élet vagy halál kérdése, élet-halál kérdés, létkérdés