deal jelentése magyarul

Deal jelentése példákkal az EnSzótárban. Deal magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

deal ige kiejtése 1. Deal gyakorisága 1.
ps: dealt pp: dealt e3/-ing: deals, dealing
oszt (kártyát)
kereskedik, üzletel vmivel/vkivel
ad (ütést)
deal főnév kiejtése 2. Deal gyakorisága 2.
üzlet
megegyezés
megállapodás
bánásmód
osztás, kártyaosztás
fenyőfa deszka

deal jelentése példamondatokkal

The deal had been made seven months earlier.

We communicate a great deal through touch.

A great deal of useful information was assembled.

These laws deal exclusively with liquid waste.

This has never been a big deal either.

Szócikk deal. Deal jelentése, deal magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

deal jelentése kifejezésekkel

double-dealing
kétszínűség
square deal
korrekt eljárás, becsületes eljárás
death-dealing
gyilkos, öldöklő, halált okozó
deal in
kereskedik vmivel
deal out
kioszt
deal with
kereskedik vkivel, foglalkozik vmivel, bánik vkivel
deal with sth
foglalkozik vmivel
I think a great deal of you
sokat gondolok rád, igen nagyra értékellek, igen nagyra becsüllek
It's a deal!
Megegyeztünk!
a deal was struck
megállapodás született
a done deal
véglegesített megállapodás
a great deal of sth
jó sok vmi, nagyon sok
a raw deal
komisz elbánás
be a deal better
sokkal jobban van, javult az állapota, javult az egészségi állapota
be a good deal better
sokkal jobban van, javult az állapota, javult az egészségi állapota
be a good deal better than
sokkal jobb, mint
be not easy to deal with
nehéz vele kijönni, nem könnyű vele kijönni
be not in on the deal
nincs benne a pakliban, nincs benne a buliban
cut a deal
üzletet köt
deal at
vkinél vásárol
deal at sb
vásárol vkinél

További deal jelentések

deal between parties
pártok közötti paktálás
deal by
bánik kivel
deal floor
deszkapadló, hajópadló
deal for a fall
áresésre spekulál, besszre spekulál, áresésre játszik
deal frame
osztó keretfűrész, deszkafűrészelő keretfűrész
deal furniture
fenyőfabútor
deal gently with sb
kesztyűs kézzel bánik kivel
deal saw frame
osztó keretfűrész, deszkafűrészelő keretfűrész
deal sb's authority a blow
csorbítja vkinek a tekintélyét, sérti vkinek a tekintélyét
deal with an emergency
feltalálja magát, azonnal megfelelően intézkedik, azonnal megfelelő intézkedéseket tesz, azonnal megfelelő intézkedéseket foganatosít
did a deal
megállapodást kötött
do a deal with sb
üzletet köt kivel, egyezséget köt kivel, megalkuszik kivel
fair deal
tisztességes bánásmód
get about a great deal
sokfelé jár, sokfelé megfordul, sokat utazik
give sb a fair deal
lojálisan jár el kivel szemben, méltányosan bánik kivel
give sb a square deal
lojálisan jár el kivel szemben, méltányosan bánik kivel
good deal
jó sok, sokkal, jóval, jó sokan, szép számmal
good deal too zealous
túlságosan ügybuzgó, túlságosan szorgalmas
have a good deal to do
sok dolga van, rengeteg dolga van
have to deal with sb
dolga van kivel
he always has a good deal on his shoulders
mindig sok a dolga, sokért felelős
he can see through a deal board
hiúzszeme van
he entertains a great deal
sokszor fogad vendégeket
make a deal
megállapodik, üzletet köt
make/sign/conclude/close a deal
üzletet köt/aláír
matter a good deal to sb
igen fontos vki számára
new deal
jobb/igazságosabb bánásmód
pass the deal
átadja a bankot, tovább adja a bankot
plain dealing
tisztességes eljárás, korrektség, megbízhatóság
put across a deal
ügyletet elfogadtat, ügyet elintéz, ügyet nyélbe üt, ügyet tető alá hoz
raw/rough deal
rossz üzlet, nyers/durva bánásmód
red deal
vörösfenyő
see a great deal of sb
gyakran van együtt kivel
spot deal
készáruügylet
that's saying a good deal
ez már jelent valamit, ez már mond valamit
the deal fell through
az üzlet meghiúsult, nem született megállapodás
there is a great deal at stake
nem babra megy a játék
there's a great deal of truth in that
ebben jó adag igazság van
they travel a good deal don't they?
ugye sokat utaznak?
this is the deal
ebben állapodtunk meg
wet the deal
megken, veszteget
what's the deal?
miről van szó?, mi a tét?