dead jelentése magyarul

Dead jelentése példákkal az EnSzótárban. Dead magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

dead melléknév kiejtése 1. Dead gyakorisága 1.
Fokozás: deader, deadest
halott, holt
érzéketlen
teljes
dead határozószó kiejtése 2. Dead gyakorisága 2.
holtan
egészen
teljesen
tökéletesen

dead jelentése példamondatokkal

Her mother has been dead for three months.

His wife was found dead several days later.

An old story is a dead story.

The dead babies were both under three months old.

He enters rooms where there are dead bodies.

Szócikk dead. Dead jelentése, dead magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

dead jelentése kifejezésekkel

dead air
romlott levegő, elhasznált levegő, légpangás, zárt levegőréteg
dead duck
menthetetlen dolog, menthetetlen ügy
dead end
zsákutca
dead heat
holtverseny
dead language
holt nyelv
dead letter
írott malaszt, kézbesíthetetlen levél
dead loss
tiszta veszteség, teljes veszteség
dead weight
holtsúly, nehezék, teher, nyűg, kerékkötő, teherbírás, befogadóképesség (hajóé), saját súly, önsúly, veszteségek (adók, stb.)
dead wood
száraz fa, száraz ágak, hasznavehetetlen dolog, fölösleges szó, fölösleges szavak, henye szó
brain-dead
agyhalott, tökhülye
half-dead
félig holt
stone dead
teljesen halott
I was very near dead
majdnem meghaltam, a halál torkában voltam, a halál árnyékában voltam, a sír szélén voltam
a live dog is better than a dead lion
jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok
as dead as a nit
kampec
at a dead bargain
potom áron, olcsó áron
at dead of night
éj közepén, éj mélyén, éj csendjén
be a dead ringer for sb
megszólalásig hasonlít vkire, kiköpött vki
be dead broke
teljesen le van égve, egy vasa sincs, nincs egy vasa sem, sóher, le van égve, anyagilag teljesen le van törve
be dead nuts on
él-hal, megőrül vmiért, megőrül vkiért, fáj a foga vmire
be dead on
él-hal, megőrül vmiért, megőrül vkiért, fáj a foga vmire, eltalál vmit, igaza van, beletrafál, halál igaza van

További dead jelentések

be dead on one's feet
kimerült, hullafáradt, dögfáradt, meg van rogyva
be dead on time
percre pontos, másodpercre pontos
be left for dead
otthagyják meghalni
be waiting for dead man's shoes
várja vkinek a halálát
become a dead letter
elavult, nem tartják be
centre a wheel dead true
kereket pontosan középre beállít
cut dead
teljes mértékben mellőz, teljes mértékben negligál
cut sb dead
tudomást sem vesz vkiről, keresztülnéz vkin, elnéz vki feje fölött
dead above the ears
nincs esze, buta, üres fejű, hülye
dead account
holtszámla
dead and buried
meghalt és eltemették
dead and gone
meghalt, nincs többé
dead angle
holt szög, holttér
dead as a doornail
egészen halott, egy szikra élet sincs benne
dead as a mutton
meghalt, egészen halott, egy szikra élet sincs benne
dead as the dodo
idejétmúlt dolog
dead asleep
mély álomban, mélyen aludva
dead axle
holttengely
dead ball
holt labda, játékon kívüli labda
dead bargain
színlelt ügylet, színlelt vétel
dead body
holttest, hulla, tetem
dead bolt
kulcsra nyíló zár
dead bowl
túldobott golyó
dead broke
teljesen tönkrement, teljesen leégve
dead calm
teljes szélcsend
dead cell
kimerült elem, lemerült elem
dead cert
holtbiztos dolog
dead channel
holtág
dead city
kihalt város
dead colour
fakó szín, alapozás, alapozó réteg
dead cottage
lakatlan kunyhó
dead crystal
megsüketült kristálydetektor
dead drunk
holtrészegen
dead earth
teljes földzárlat, teljes földelés
dead ended siding
holtvágány
dead eye
jó célzó, biztos lövész
dead fag
kialudt cigarettavég, csikk
dead faint
halálos ájulás, teljes ájulás, eszméletlenség, kóma, mély ájultság, mély ájulás
dead fire
kialudt tűz
dead freight
holtfuvar
dead glacier
mozdulatlan gleccser
dead gold
óarany