cut jelentése magyarul

Cut jelentése példákkal az EnSzótárban. Cut magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

cut ige kiejtése 1. Cut gyakorisága 1.
ps: cut pp: cut e3/-ing: cuts, cutting
vág, megvág
elvág, levág
metsz
nyír, lenyír
kiszab (ruhát)
emel (kártyát)
mellőz (vmit)
csökkent, leszállít (árat, bért)
meghúz (cikket, színdarabot)
szöveget kivág (szövegszerkesztőben)
cut főnév kiejtése 2. Cut gyakorisága 2.
vágás, metszés
metszet
szabás
szelet
csökkentés
árok
kihagyás, kihúzás (cikkből, színdarabból)

cut jelentése példamondatokkal

That missed cut shot was affecting everyone.

The carrying handles were frequently cut off.

The third hair cut became subsequently worse.

No corners are cut where ingredients are concerned.

He says being unemployed meant feeling cut off.

Szócikk cut. Cut jelentése, cut magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

cut jelentése kifejezésekkel

clear-cut
világos, tiszta, áttekinthető, jól elrendezett, határozott, jól megalkotott, félreérthetetlen
cut-off
átvágás, útátvágás, útrövidítés, rövidebb út, folyókanyar-átvágás, kikapcsolás
cost-cutting
költségcsökkentés
cut-out
kivágott minta, kivágott rajz, túlterhelési megszakító
cut-price
leárazott, árcsökkentett
cut-throat
öldöklő, gyilkos (versengés)
cold cuts
hidegtál, felvágott
cut glass
metszett üveg, csiszolt üveg
cutting edge
élvonal, előny
clean-cut
éles körvonalú, jól kirajzolódó, tiszta, világos, határozott, egyértelmű, rendes, egészséges
cut up
felszel, felvág, szétszed, szétrombol, leránt, levág (bíráló), nagy vagyont hagy hátra
low-cut
mély kivágású
well cut
jól szabott, jó szabású, szépen csiszolt
cut across
átvág
cut away
levág, lenyes, elkotródik
cut back
visszametsz, csökkent, lefarag, korábbi eseményre visszaugrik
cut down
levág, ledönt, csökkent, leszállít, lefarag, lerövidít, megrövidít, meghúz (cikket)
cut in
bevág, bevés, közbevág, elé vág, lekér (táncban), beékel, közbeszól, bekapcsolódik, vonalba belép, játékba beugrik
cut off
levág, elvág, szétkapcsol, kikapcsol, megszakít, eltaszít magától, leválaszt
cut out
kivág, kiszab, kiszorít, eltávolít, kiszakít, kiválaszt, kikapcsol, kiiktat, birkanyírást befejezi, kötelességét teljesíti, dolgát elvégzi, húz, kifarag
cut sb out
kiszorít vkit, kitúr vkit

További cut jelentések

through cut
átmetszés, átvágás
I don't like the cut of his jib
nem tetszik nekem a képe, nem tetszik nekem a pofázmánya
a cut of meat
egy darab hús
be cut of the same cloth
ugyanaz a fajta, ugyanabból a fából faragták
be cut up about sth
bántja vmi, elszomorítja vmit
combination cutting and loading machine
bányakombájn, kombinált réselő- és rakodógép
crops cut up by the hail
vetés, amelyet elvert a jég, gabona, amelyet elvert a jég
cut a boat adrift
kötelekről levágva a hajót sorsára bízza
cut a caper
levegőbe ugrik, levegőbe szökken, ugrik egyet
cut a card
helyválasztás jogáért kártyát húz
cut a claim
követelést leszállít
cut a class
órát mulaszt, óráról lóg
cut a connection with sb
megszakítja a kapcsolatot kivel
cut a corner close
élesen fordul
cut a dash
feltűnést kelt, hatást kelt, kicsípi magát, kiöltözködik, flancol
cut a deal
üzletet köt
cut a feather
szőrszálat hasogat, szőröz
cut a long story short
hogy rövid legyek, hogy szavamat rövidre fogjam, hogy ne szaporítsuk a szót, hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem, minden további szószaporítás nélkül, de hogy ne szaporítsuk tovább a szót
cut a poor figure
siralmas látványt nyújt, gyengén szerepel, siralmasan szerepel, gyalázatosan szerepel, leszerepel
cut a record
megdönt egy rekordot, megdönt egy csúcsot, hanglemezt készít
cut a sorry figure
gyengén szerepel, siralmasan szerepel
cut a statue out of wood
faszobrot farag, szobrot fából kifarag
cut a stencil
stencilt gépel
cut a thread
menetet vág, menetet metsz, csavarmenetet vág, csavarmenetet metsz
cut a word
szót elválaszt, szót megszakít
cut a/the ribbon
átvágja a szalagot (felavatón)
cut and come again
még egyszer vesz (ételből)
cut and run
elrohan, eliszkol, elinal
cut capers
ficánkol, ugrabugrál, ugrándozik, szökdécsel, ostoba csínyeket követ el, buta tréfákat csinál, szeleskedik, bolondozik
cut coal
szenet fejt
cut corners
levágja a kanyart, egyszerűsíti az ügyintézést, könnyen veszi a dolgokat, felelőtlenül veszi a dolgokat
cut dead
teljes mértékben mellőz, teljes mértékben negligál
cut down timber
fát vág, fát kivág
cut faces
arcokat vág, grimaszol
cut films
síkfilm
cut flower
vágott virág
cut from the joint
szelet sült hús, sült szelet
cut horse
herélt ló
cut in a resistance
ellenállást iktat be, ellenállást kapcsol be
cut in half
kettévág, megfelez, kettéoszt
cut in on a vehicle
járműnek elévág
cut in pieces
darabol