cross jelentése magyarul

Cross jelentése példákkal az EnSzótárban. Cross magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

cross ige kiejtése 1. Cross gyakorisága 1.
Ragozott alakok: crosses, crossing, crossed
keresztbe tesz/rak
keresztez, áthúz
átmegy, áthalad (úttesten, stb.)
átkel (tengeren)
áthajt (záróvonalon)
szembetalálkozik (vkivel)
keresztülhúz (terveket)
kereszteződnek (fajták)
cross főnév kiejtése 2. Cross gyakorisága 2.
kereszt
keresztezés (fajoké)
szenvedés, megpróbáltatás
cross melléknév kiejtése 3. Cross gyakorisága 3.
kereszt irányú, haránt
ellentétes, szemben álló, ellentmondó (vminek)
mogorva, ingerült

cross jelentése példamondatokkal

I did cross country in high school.

The broken cross theory is not very likely either.

They will almost always cross very soon though.

I cross trained long before this became popular.

Parking is available on both cross streets.

Szócikk cross. Cross jelentése, cross magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

cross jelentése kifejezésekkel

cross-examination
keresztkérdések feltevése, keresztkérdezés
cross-border
határon átnyúló
cross-country
mezei, terep-
criss-cross
keresztez
cross-cultural
kultúrák közötti
cross-curricular
kereszt tanterves
cross-legged
keresztbe vetett lábbal
cross-breed
keresztez (fajokat)
cross-examine
keresztkérdéseket tesz fel
cross-fertilize
keresztez (növényfajtákat) (átv. is)
cross-hatch
keresztvonalkáz
cross-question
keresztkérdéseket tesz fel
double-cross
átejt, becsap, kijátszik
criss-cross
cikkcakk, keresztvonás
cross section
keresztmetszet (átv. is), keresztszelvény
cross-check
ellenőrzés, keresztellenőrzés
cross-current
ellenáramlat
cross-fertilization
keresztbeporzás
grade crossing
vasúti átjáró
level crossing
vasúti átjáró
pedestrian crossing
gyalogátkelőhely

További cross jelentések

zebra crossing
gyalogos-átkelőhely, gyalogátkelőhely
criss-cross
kereszteződő, kereszt-, cikcakkos
cross-eyed
kancsal
cross-grained
haránt rostú (fa), akaratos, makacs, házsártos
star-crossed
szerencsétlen, rossz csillag alatt született
cross over
átmegy, átkel
Teutonic cross
horogkereszt
as cross as two sticks
mogorva, morc, haragos
be as cross as a bear with a sore head
harapós kedvében van
be as cross as two sticks
harapós kedvében van
be cross as a bear
harapós kedvében van
be cross with sb
haragszik vkire, mérges vkire, haragban van kivel
bear one's cross
viseli a keresztjét, megvan a maga baja
bearing of the cross
keresztút
border crossing point
határátkelőhely
cross fabric
keresztkötésű szövet, vászonkötésű szövet
cross of the legion of honour
becsületrend keresztje
cross oneself
keresztet vet
cross or pile
fej vagy írás
cross over the road
átmegy az utcán, átmegy az úton, átkel az úttesten
cross product
vektoriális szorzat
cross requirements
ellentétes követelmények
cross sb's palm
megveszteget vkit, megken vkit, lekenyerez vkit
cross sb's path
keresztezi vkinek az útját
cross sea
egymással keresztbe futó hullámok, keresztezett tenger
cross term
vegyes tag
cross the bows of a ship
elvágja a hajó útját
cross the ferry
átkel a réven
cross the river
meghal, elhuny, kimúlik, elpatkol
cross the river of death
meghal, elhuny, kimúlik, elpatkol
cross the water
átkel a tengeren, átkel az óceánon
crossing gates
sorompó
crossing levels
sorompó
crossing point
határátkelőhely
descent from the cross
keresztlevétel
die on the cross
kereszten hal meg, keresztfán hal meg, keresztre feszítik
don't be cross with me
ne haragudj rám
don't swap horses while crossing the stream
a folyó közepén nem lehet lovat váltani
dot one's I's and cross one's t's
túl részletesen ad elő vmit, aprólékoskodó, akkurátus, pedáns
ferry crossing
átkelés komppal, kompátkelőhely
fiery cross
tűzkereszt, véres kereszt
he has been on the cross all his life
soha életében nem járt egyenes úton, világéletében gazember volt