credit jelentése magyarul

Credit jelentése példákkal az EnSzótárban. Credit magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

credit főnév kiejtése 1. Credit gyakorisága 1.
hitel
bizalom
erkölcsi hitel
becsület
jó hírnév
jó pont
jó érdemjegy
tanulmányi pontszám
jóváírás
követelés
credit ige kiejtése 2. Credit gyakorisága 2.
Ragozott alakok: credits, crediting, credited
elhisz
bízik
hitelt ad
hitelt nyújt
javára ír

credit jelentése példamondatokkal

Some tax credit details are described below.

Proper credit is always appreciated where appropriate.

Short term loans credit check instant approval bad history.

Bad credit loans personal loan bankruptcy approved budget line cash advance.

Credit is given where credit is due.

Szócikk credit. Credit jelentése, credit magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

credit jelentése kifejezésekkel

credit card
hitelkártya
credit note
jóváírási értesítés
credit union
hitelszövetkezet
credit sb with sth
tulajdonít vmit vkinek
accord credit
hitelt nyújt
action that reflects credit on sb
tett, mely becsületére válik vkinek, cselekedet, mely becsületére válik vkinek
buy on credit
hitelre vásárol
commercial credit
áruhitel
commodity credit
áruhitel
credit side
követel oldal
credit standing
hitelképesség
debit and credit
tartozik és követel
do sb credit
becsületére válik vkinek
enter a sum to sb's credit
jóváír vkinek egy összeget
established credit
jól megalapozott hitel
give credit to a story
hitelt ad egy történetnek, elhiszi a történetet
give credit to sth
elhisz vmit, hitelt ad vminek
give sb credit for sth
vki érdeméül tud be vmit, feltételez vkiről vmit
grant credit
hitelt nyújt
holder of our letter of credit
hitellevelünk bemutatója, hitellevelünk birtokosa
it does him credit
becsületére válik

További credit jelentések

it does more credit to his heart than to his head
ez inkább a szívét, mint az eszét dicséri
line of credit
hitelkeret
lodge credit
hitelt nyit
pay by credit card
hitelkártyával fizet
problem credit
kétes hitelkövetelés
put a sum to sb's credit
jóváír vkinek egy összeget
revolving credit
automatikusan megújítható hitel, kiegészülő hitel, megújuló hitel
revolving letter of credit
feltöltődő hitellevél, megújuló hitellevél, feltöltődő akkreditív, megújuló akkreditív
short term credit
rövid lejáratú hitel
world-wide letter of credit
egész világon érvényes hitellevél