cover jelentése magyarul

Cover jelentése példákkal az EnSzótárban. Cover magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

cover ige kiejtése 1. Cover gyakorisága 1.
Ragozott alakok: covers, covering, covered
fed, befed
takar, betakar
borít, beborít
véd, védelmez
fedez
megtesz (utat, távolságot)
magában foglal, felölel (vmit)
tudósít, beszámolót ír
fedez (költséget), biztosít
befedez (kancát)
cover főnév kiejtése 2. Cover gyakorisága 2.
fedő (fazéké, stb.)
takaró
terítő
huzat
fedél, tábla (könyvé)
boríték, levélboríték
fedél, menedék
védelem
rejtekhely
bozót
fedezet, pénzfedezet, biztosíték
biztosítás
teríték

cover jelentése példamondatokkal

That inside front cover costs twelve hundred pound.

Continuous snow cover may last eighty days.

The album cover has undergone several revisions.

These front cover advertisements are often simply subscription offers.

The plastic engine intake cover had already been removed.

Szócikk cover. Cover jelentése, cover magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

cover jelentése kifejezésekkel

cover-up
álcázás, leplezés
covered wagon
ekhós szekér
dust cover
könyvborító
loose cover
védőhuzat
cover over
befed, elterít, betemet
cover up
befed, betakar, leplez, elleplez
air cover
légi fedezet, légi biztosítás, légi fedezés, légi biztosító repülőgépek
be covered
lefedezte magát, fedett a feje, kalap van a fején, fedett
be covered against fire
tűzkár ellen biztosítva van
be covered against sth
biztosítva van vmi ellen, biztosítva van vmilyen kár ellen
be under cover
biztonságban van, védett helyen van
be well covered
melegen öltözött, jól be van bugyolálva, jó húsban van
bolt from cover
hirtelen felugrik vackáról és eliramodik
book cover
borító, borítólap
break cover
kitör rejtekéből
car cover
kocsiponyva, védőponyva
cockpit cover
pilótaülés fedél
cover a bitch
beforgat egy szukát
cover a card
kártyát fed, kártyát lefed
cover a distance
távolságot megtesz, távolságot befut, távolságot bejár, utat megtesz
cover a fielder
fedez egy játékost, támogat egy játékost

További cover jelentések

cover a meeting
tudósítóként részt vesz egy gyűlésen, gyűlésről beszámolót ír, gyűlésről beszámolót közöl
cover a roof with zinc
tetőt bádoggal fed, tetőt horganylemezzel fed
cover a surface with metal
felületet fémréteggel bevon, felületet galvanizál
cover a wide field
nagy területet ölel fel, széles körre terjed ki
cover a wire
vezetéket bevon, bevon egy vezetéket, beburkol egy vezetéket
cover all cases
minden esetre vonatkozik, minden esetre érvényes
cover all the facts
minden tényre kiterjed
cover design
kötésterv
cover eggs
tojáson ül, költ, tojást költ, kotlik
cover in
betemet, betakar
cover letter
kísérőlevél
cover one's ears
befogja a fülét
cover one's expenses
fedezi a költségeket, fedezi a kiadásokat
cover one's eyes
befogja a szemét
cover one's head
befedi fejét, felteszi kalapját, felteszi sapkáját, kalapot tesz a fejére
cover one's tracks
nyomát eltünteti, lábnyomát eltünteti, eltünteti a nyomait
cover organization
fedőszerv
cover sb with a pistol
pisztolyt szegez vkire
cover sb with a rifle
puskát szegez vkire, puskával sakkban tart vkit
cover sb with ridicule
nevetségessé tesz vkit, nevetség tárgyává tesz vkit, kigúnyol vkit, kifiguráz vkit, kicsúfol vkit, gúnyos megjegyzésekkel illet vkit, csúfolódó megjegyzésekkel illet vkit
cover sb with sth
sakkban tart vkit mivel
cover sb's eyes
befogja a szemét vkinek
cover the court
fogja a pályát (teniszben)
cover the frontier
védi a határt
cover the insurance
biztosításról gondoskodik
cover the requirements of sth
fedezi a szükségleteket vmiből, kielégíti a szükségleteket vmiből
cover the retreat
fedezi a visszavonulást
cover up one's tracks
eltünteti a nyomokat, tévútra vezeti a rendőrséget, eltávolítja maga után az áruló nyomokat
cover well
jól fed
covered market
csarnok
covered waggon
ekhós szekér
covered way
fedett útvonal, fedett sétány
covered with dust as he was
olyan porosan ahogy volt, azonmód porosan
covered with flies
legyektől nyüzsgő
covered with fruit
gyümölccsel borított, gyümölcstől roskadozó
covered with snow
hóval borított, hóborította
covering letter
kísérőlevél
from cover to cover
elejétől végéig
hard cover book
kemény kötésű könyv
how are you covered?
milyen biztosítása van?
integral cover
saját borító
laugh to cover sth
nevetéssel leplez vmit, nevetéssel palástol vmit