court jelentése magyarul

Court jelentése példákkal az EnSzótárban. Court magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

court főnév kiejtése 1. Court gyakorisága 1.
bíróság
törvényszék
sportpálya, ütőlabda-pálya, teniszpálya
udvar, házudvar
-udvarház (nagyobb házak nevében)
uralkodói udvar/háztartás
udvari tanács
(uralkodói) udvarház
vállalati tanács
vállalati tanácsülés
court ige kiejtése 2. Court gyakorisága 2.
Ragozott alakok: courts, courting, courted
udvarol vkinek
párt keres (madár, állat)
keresi vki kegyeit/jóindulatát
próbál elnyerni/megszerezni (népszerűséget, figyelmet, stb.)
keres/kihív/kivált (veszélyt/bajt); kiteszi magát (veszélynek/bajnak)

court jelentése példamondatokkal

The court case went through different stages.

For court approved fees history statements are often required.

The court was told both accused had extensive criminal records.

The federal district court did not agree.

He said nothing is being done without court approval.

Szócikk court. Court jelentése, court magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

court jelentése kifejezésekkel

county court
megyei elsőfokú bíróság, kerületi elsőfokú bíróság, járásbíróság
court reporter
jegyzőkönyvvezető
grass court
füves pálya
hard court
salakos teniszpálya, aszfalt teniszpálya, beton teniszpálya
law court
bíróság
tennis court
teniszpálya
ambassador to the court of st. james
nagykövet az angol királyi udvarnál
body of the court
tárgyalóterem
bring a question before a court
bíróság elé visz egy ügyet
bring sb up before court
törvény elé idéz vkit
clerk of the court
törvényszéki írnok, törvényszéki irodatiszt
come up before the court
megjelenik a bíróság előtt
consistory court
egyházi bíróság, egyházkerületi bíróság
court below
alsó bíróság
court clown
udvari bolond
court danger
kihívja a veszélyt
court jester
udvari bolond
court of assizes
vidéken ülésező esküdtbíróság
court of chancery
kancelláriai törvényszék, árvaszék, központi árvaszék
court of exchequer
megszűnt angol bíróság
court of first instance
elsőfokú bíróság

További court jelentések

court of honour
becsületbíróság
court of justice
törvényszék
court of king's bench
király ítélőszéke
court of queen's bench
királynő ítélőszéke
court of the highest instance
legfelsőbb bíróság
court plaster
angoltapasz
court sb's favour
vki pártfogására pályázik, vki kegyeire pályázik, vki kegyeire vadászik, kellemkedik vkinek
cover the court
fogja a pályát (teniszben)
divisional court
legfőbb törvényszék osztályainak tanácsa
ecclesiastical court
egyházi bíróság
final court of appeal
legfelsőbb bíróság
give medical evidence before a court
bíróság előtt orvosi szakvéleményt ad
go to court
bíróságra megy, pert indít
have one's day in court
alkalmat kap az álláspontja/véleménye indoklására
have sb before the court
törvényszék elé idéz vkit
hold court
rajongók/hódolók közt van/veszik körül
in court
a bíróság előtt
in open court
nyílt tárgyaláson
judgement of the appeal court
másodfokú ítélet
jurisdiction of an exceptional court
rendkívüli bíróság hatásköre
make court to sb
udvarol vkinek
manor court
úriszék
military appeal court
katonai fellebbviteli bíróság
opening of the courts
törvénykezési időszak kezdete, bírósági szünet bevégződése
out of court
a bírósági meghallgatás előtt, peren kívül, nem érdemes megfontolásra
pay court to
hízelgő figyelemben részesít, hízelgő figyelemmel áraszt el
petition the court for sth
megkeresi a bíróságot vmiért
police court
rendőrbíróság
practice of the courts
bírói joggyakorlat
prize court
zsákmánybíróság, tengerészeti zsákmánybíróság
probate court
hagyatéki bíróság
refer the case to another court
ügyet más bírósághoz tesz át
registry court
cégbíróság
service court
adogatóudvar
settle an affair out of court
peren kívüli egyezséget köt
spiritual court
egyházi bíróság
supreme court
legfelsőbb bíróság
supreme court of appeal
legfelsőbb bíróság, semmítőszék
under the cognizance of a court
bíróság illetékességébe tartozó, bíróság hatáskörébe tartozó
within the cognizance of a court
bíróság illetékességébe tartozó, bíróság hatáskörébe tartozó