course jelentése magyarul

Course jelentése példákkal az EnSzótárban. Course magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

course főnév kiejtése 1. Course gyakorisága 1.
menet, folyamat, folyás, lefolyás
fogás (étkezésnél)
irány, útirány
pálya, versenypálya, versenytér
tanfolyam, kurzus
kezelés, kúra
fogás (étel)
téglasor
havibaj (tsz.)
course ige kiejtése 2. Course gyakorisága 2.
Ragozott alakok: courses, coursing, coursed
üldöz
futtat (lovat)
fut, szalad
folyik
kering

course jelentése példamondatokkal

Of course those days are long gone.

Each course is usually worth three credits.

This latter course is less used today.

A full three course meal was served.

Take high school course selection very seriously.

Szócikk course. Course jelentése, course magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

course jelentése kifejezésekkel

golf course
golfpálya
main course
főfogás (étkezés)
a matter of course
magától értetődően (a normál folyamat részeként)
alter course
irányt változtat, útvonalat változtat
background course
alaptárgy
be down the course
lemarad
be driven out of its course
útjából eltérítik, útjából kitérítik, irányából eltérítik, irányából kitérítik
be given over to evil courses
rosszul viselkedik, helytelenül viselkedik, rossz útra tér
be in course of completion
befejezéséhez közeledik
best course
legbiztosabb út, legbiztosabb eljárás, legjobb eljárás
better course to take
helyesebb eljárás, jobb megoldás
building in course of construction
építkezés alatt álló épület, építés alatt álló épület
by course of law
törvény erejénél fogva, törvény szerint, törvénynek megfelelően
change one's course
letér az útjáról, irányt változtat
chart a course for future development
kijelöli a további fejlődés útját
clerk of the course
versenytitkárság hivatalnoka
closed course
kijelölt versenypálya, kijelölt versenyútvonal, zárt versenypálya, lezárt versenypálya
compass course
iránytű által mutatott útvonal, iránytű által mutatott irány, iránytű által jelzett útvonal
course correction
pályamódosítás
course deviation indicator
irányeltérés-jelző
course indicator
útirányjelző

További course jelentések

course line
útirányvonal
course made good
helyesen beállított menetirány
course maker
útirányjelző
course of business
üzletmenet
course of disease
betegség lefolyása
course of events
események folyamata
course of exchange
árfolyam, árjegyzés
course of header
kötősor, kötőtéglasor
course of injections
injekciós kúra, injekciós kezelés
course of life
életpálya, pályafutás
course of printing
nyomtatási folyamat
course of proceedings
folyamat
course set
beállított menetirány
do sth in due course
megfelelő időben tesz vmit, megfelelő időben csinál vmit, maga idejében csinál vmit
downhill course
lesiklópálya
downward course of a piston
dugattyú útja lefelé
elective course
fakultatív tárgy
evening course
esti tagozat
first course
első fogás
give a course of lectures
előadássorozatot tart, tanfolyamon előad
give free course to sth
szabad folyást enged vminek
go coursing
kopóval nyúlra vadászik, nyulászik
go through a course
tanfolyamot látogat, tanfolyamot végez, tanfolyamot elvégez, előadássorozatot hallgat, gyakorlati idjét tölti, gyakorlati éveit tölti
heading course
kötőtéglasor
hesitate between two courses
kétféle megoldás között habozik, kétféle lehetőség között habozik, kétféle eljárás között habozik, kétféle út között habozik
hold on one's course
megmarad a kitűzött úton, folytatja útját, egyenesen halad tovább, nyílegyenesen halad tovább, irányt tart
hold one's course
megmarad a kitűzött úton, folytatja útját, egyenesen halad tovább, nyílegyenesen halad tovább, irányt tart
honours course
magasabb követelményeket támasztó tanfolyam
hover between two courses
két lehetőség között ingadozik, két lehetőség között habozik, nem tud két út közül választani
in due course
kellő időben, ha eljön az ideje, majd ah eljön az ideje, kellő sorrendben
in the course of construction
építés alatt, építés folyamán, építkezés alatt, építkezés folyamán
in the course of nature
dolgok természetes rendje szerint
in the course of sth
vmi folyamán, vmi során
in the course of the day
nap folyamán
in the course of the sitting
ülés folyamán, ülés alatt, ülés közben
in the ordinary course of things
dolgok természetes rendje szerint
it is a matter of course that
természetes, hogy, magától értetődik, hogy
keep one's course
nem tér le az útjáról, nem tér el az útiránytól, megtartja a helyes irányt
lay the course
kijelöli az útirányt, megadja az útirányt
leave its course
kilép a medréből
let things take their course
szabad folyást enged a dolgoknak
lintel course
széles lapos párkány