copy jelentése magyarul

Copy jelentése példákkal az EnSzótárban. Copy magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

copy főnév kiejtése 1. Copy gyakorisága 1.
Többes szám: copies
másolat, kópia
utánzat
példány
kézirat
riportanyag
cikktéma
copy ige kiejtése 2. Copy gyakorisága 2.
Ragozott alakok: copies, copying, copied
leír, másol, lemásol, tisztáz
utánoz, lemásol
másol (számítógépen adatot/fájlt)

copy jelentése példamondatokkal

Hard copy applications are available upon request.

Its copy is geared specifically towards younger women.

Shadow copy backups are always full backups.

The others are present in single copies.

Mechanical rights are rights to copy music.

Szócikk copy. Copy jelentése, copy magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

copy jelentése kifejezésekkel

carbon copy
másodpéldány
fair copy
tisztázat
I certify this a true copy
másolat hiteléül
acting copy
rendezői utasításokkal ellátott szereppéldány
advertising copy
reklámszöveg
attested copy
hiteles másolat, hitelesített másolat
be out of copy
áll (nyomda)
certified copy
hiteles másolat
complimentary copy
tiszteletpéldány
copy machine
másológép
copy sth fair
letisztáz vmit
copy sth out of a book
kimásol vmit egy könyvből, kiír vmit egy könyvből
copying machine
másológép
deposit copy
köteles példány, könyvtári köteles példány
exemplified copy
hitelesített másolat
first authentic copy
első hiteles másolat
foul copy
fogalmazvány, piszkozat
free copy
tiszteletpéldány
make a copy of sth
hiteles másolatot állít ki vmiről
make good copy
jó riport-téma
negotiable copy
eredetivel egyenlő értékű másolat

További copy jelentések

office copy
kiadvány
official copy
kiadvány
over copy
tartalékpéldány
present copy
tiszteletpéldány
review copy
recenziós példány
reviewer's copy
recenziós példány
rough copy
fogalmazvány, piszkozat
take a copy of sth
másolatot vesz vmiről, másolatot készít vmiről
third copy
harmadpéldány
tissue copy
átpauzált másolat
traced copy
átpauzált másolat
true copy
hiteles másolat, másodlat
unsold copies
eladatlan példányok, visszamaradt példányok
wait copy
áll (nyomda)