consider jelentése magyarul

Consider jelentése példákkal az EnSzótárban. Consider magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

consider ige kiejtése. Consider gyakorisága.
Ragozott alakok: considers, considering, considered
tekint
tart
megfontol
figyelembe vesz
tekintetbe vesz
fontolóra vesz

consider jelentése példamondatokkal

The following are considered sites requiring active environmental actions.

The request was considered before being rejected.

The networks selected without considering existing reserves contained nine cells.

The cars are considered extremely rare today.

Both are considered significant factors affecting water quality.

Szócikk consider. Consider jelentése, consider magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

consider jelentése kifejezésekkel

ill-considered
meggondolatlan
I consider it my duty to
kötelességemnek tartom, hogy
all things considered
mindent összevéve, végső elemzésben
be worth considering
figyelmet érdemel
consider all angles of the question
minden oldalról meghányja-veti a kérdést, minden szempontból megvizsgálja a kérdést
consider it as done
tekintsd megtörténtnek
consider sth an honour
megtiszteltetésnek vesz vmit
consider that unsaid
tekintsd el nem hangzottnak
considered opinion
indokolt vélemény, megfontolt vélemény
it is worth considering
megfontolandó, meggondolandó
not so bad considering
nem is olyan rossz, aránylag nem rossz