company jelentése magyarul

Company jelentése példákkal az EnSzótárban. Company magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

company főnév kiejtése 1. Company gyakorisága 1.
Többes szám: companies
társaság, vállalat
társaság (vkié/akivel együtt van)
vendég(ek), látogatók
(összegyűlt) társaság, csoport, csapat
század (katonai)
színtársulat, (színházi) társulat
company ige kiejtése 2. Company gyakorisága 2.
Ragozott alakok: companies, companying, companied
összejár, érintkezik, barátkozik vkivel
együtt van vkivel, szórakoztat vkit
elkísér vkit

company jelentése példamondatokkal

They often had company during those leisure activities.

The company identified three important leadership transitions.

The company has five manufacturing plants worldwide.

The privately owned company struggled financially during several periods.

The mission statement is organic seed company true.

Szócikk company. Company jelentése, company magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

company jelentése kifejezésekkel

holding company
holding-társaság, konszern, csúcsvállalat
joint-stock company
részvénytársaság
parent company
anyavállalat, anyaintézet, központi üzlet
public company
részvénytársaság
acting company
színjátszó társulat, színtársulat
and company
... és társasága
be in good company
jó társaságban van (hasonló helyzetben van mint egy tisztelt/fontos személy)
bear sb company
együtt van vkivel, szórakoztat vkit, vkivel tart (egy tevékenységben)
bearer company
sebesültszállító század, egészségügyi század
carrying company
fuvarozó vállalat, szállítmányozó vállalat
cast a chill over a company
lehűti a hangulatot, lehűti a kedélyeket
company at drill
gyakorlatozó század
company car
cégautó
company commander
századparancsnok
company officer
csapattiszt, beosztott tiszt
electronics company
elektronikai cég
express company
csomagszállító vállalat
face a company about
századdal hátra arcot csináltat
fall into bad company
rossz társaságba kerül
foist oneself on the company
befurakodik a társaságba
get into bad company
rossz társaságba keveredik

További company jelentések

get one's company
századossá lép elő
guiding company
iránytartó század
have company
vendégei vannak
hold shares in a company
részvényese egy vállalatnak
in company
társaságban
in company with
a társaságában, együtt vkivel/vmivel
incorporated company
bejegyzett cég, részvénytársaság
inflict one's company on sb
ráerőlteti magát vkire, ráerőszakolja magát vkire, rátukmálja magát vkire, nyakára ül vkinek
keep company with
együtt jár
keep company with sb
együtt jár kivel
keep good company
jó társaságba jár
keep sb company
együtt van vkivel, szórakoztat vkit, vkivel tart (egy tevékenységben)
life and soul of the company
társaság lelke
limited liability company
korlátolt felelősségű társaság
livery company
londoni céh
low company
rossz társaság
machine-gun company
géppuskás század
maintenance company
karbantartó század
make one's bow to the company
köszönti a társaságot, elköszön a társaságtól
our company numbered twenty
húszan voltunk
part company
szétválnak, útjaik elválnak, szétmennek (nem folytatják a kapcsolatot)
part company with sb
elválik vkitől, elbúcsúzik vkitől
preliminary expenses of a company
társaság alapítási költségei
present company excepted
jelenlevők kivételek, jelenlevők kivételével
promote a company
vállalatot alapít
put a damper on the company
lelohasztja a társaság hangulatát, lehangolja a társaságot
see very little company
keveset jár társaságba
set the company in a roar
harsogóan megnevetteti a társaságot
shipping company
hajózási társaság
shun evil company
kerüli a rossz társaságot
subsidiary company
leányvállalat
theatrical company
színtársulat
two's company, three's a crowd
két ember egy társaság, három már egy tömeg (kettesben kell hagyni őket)
utility company
közszolgáltatási vállalat, közmű
water company
vízművek, vízellátó vállalat