common jelentése magyarul

Common jelentése példákkal az EnSzótárban. Common magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

common melléknév kiejtése 1. Common gyakorisága 1.
Fokozás: commoner, commonest
közönséges, egyszerű, átlagos
mindennapos, megszokott, gyakori
közös, együttes
általános, köz-
közönséges, ordenáré
common főnév kiejtése 2. Common gyakorisága 2.
az általános, a közös
közlegelő

common jelentése példamondatokkal

The common opinion is here absolutely wrong.

There are four common supply chain models.

A common phenomenon among students where peer pressure is strong.

Three common delivery formats are listed below.

Animal sacrifice was common during such functions.

Szócikk common. Common jelentése, common magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

common jelentése kifejezésekkel

common cold
közönséges meghűlés, nátha, megfázás, közönséges nátha
common law
szokásjog, országos szokásjog, magánjog, polgári jog
common noun
köznév
common sense
józan ész
act for the common good
köz javára cselekszik, köz érdekében cselekszik
be common talk
közbeszéd tárgyát képezi
book of common order
skót egyház imádságos könyve
book of common prayer
anglikán imakönyv
by common consent
egyhangúlag
common alder
mézgás éger
common attitude
együttes állásfoglalás
common box
törpepuszpáng
common bunting
sordély
common carrier
szállítóvállalat, szállítócég, fuvarozóvállalat
common chord
hármashangzat
common council
városi tanács
common courtesies
illemtan
common crane
szürke daru
common crier
nyilvános kikiáltó, kisbíró
common customs area
közös vámterület
common decencies
konvenciók, illemszabályok

További common jelentések

common denomination
közös nevező
common divisor
közös osztó
common fraction
közönséges tört
common good
közjó
common gossip is not evidence
a szóbeszéd nem bizonyíték
common hangman
állami ítélet végrehajtó
common heather
csarab
common honesty
elemi tisztesség
common house mouse
közönséges házi egér
common interest
közös érdek
common jury
kis esküdtszék, ítélkező esküdtszék
common knowledge
közismert tény
common lodging house
szociális otthon, szegényház, menhely
common man
kisember, átlagember
common manners
darabos modor
common market
közös piac
common measure
közös osztó
common multiple
közös többszörös
common name
köznév
common nuisance
közháborítás
common of martyrs
vértanúk közös miseszövetsége
common of pasturage
legeltetési jog
common of pasture
legeltetési jog
common opinion
közvélemény
common or garden
szokásos, közönséges
common osier
fehér fűz, ezüstös fűz
common people
köznép, egyszerű emberek
common pottery
közönséges fazekasáru
common prayer
közös ima
common price
napi ár
common property
közös tulajdon
common prostitute
prostituált, kéjnő, hivatásos kéjnő
common rate
napi ár
common right
használat, használati jog
common run
szürke átlag
common run of mankind
szürke átlag, szürke tömeg, átlagemberek
common run of men
átlagemberek
common salt
konyhasó
common school
elemi iskola, általános iskola
common share
törzsrészvény
common snake
vízisikló
common soda
mosószóda