committee jelentése magyarul

Committee jelentése példákkal az EnSzótárban. Committee magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

committee főnév Committee gyakorisága.
bizottság

committee jelentése példamondatokkal

A committee was formed and opportunities were investigated.

A community committee was formed and meets regularly.

This committee meets approximately once per month.

Its committee on proofs applies criteria very strictly.

That is why this committee is conceived.

Szócikk committee. Committee jelentése, committee magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

committee jelentése kifejezésekkel

be an ex officio member of the committee
hivatalból tagja a bizottságnak
budgetary committee
költségvetési bizottság
committee of ways and means
költségvetési bizottság
distress committee
jótékonysági bizottság, nyomorenyhítő bizottság
executive board/body/committee/officer
ügyvezető testület/bizottság/tisztviselő
hanging committee
bírálóbizottság, zsűri
joint committee
egyesített bizottság, vegyes bizottság, közös bizottság, interparlamentáris bizottság
organising committee
szervezőbizottság
reading committee
bíráló bizottság
reception committee
fogadóbizottság
shop committee
üzemi bizottság
sit on a committee
bizottságnak tagja
standing committee
állandó bizottság
watch committee
közrendészeti bizottság
welcoming committee
fogadóbizottság