commit jelentése magyarul

Commit jelentése példákkal az EnSzótárban. Commit magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

commit ige kiejtése. Commit gyakorisága.
Ragozott alakok: commits, committing, committed
elkövet
rábíz
bíz
előzetes letartóztatásba helyez vkit
elrendeli vki előzetes letartóztatását
bebörtönöz vkit
bebörtönöztet vkit

commit jelentése példamondatokkal

There are young black men that commit crime.

Opportunities to commit fraud exist throughout organizations.

The teachers are very professional and highly committed.

The old woman had committed a crime.

I have had several friends commit suicide.

Szócikk commit. Commit jelentése, commit magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

commit jelentése kifejezésekkel

be committed
kockán forog
commit a bill
törvényjavaslatot bizottságnak ad át, törvényjavaslatot bizottság elé utal, törvényjavaslatot bizottsághoz tesz át
commit a body to the deep
halottat tengerbe temet
commit a fault
hibát követ el, hibázik, vétkezik
commit a gaffe
tapintatlanságot követ el
commit a letter to the flames
levelet eléget, levelet tűzbe vet
commit a mayhem on sb
összever vkit
commit an error
hibát követ el, hibázik
commit an outrage against sb
durván megsért vkit, durván bántalmaz vkit
commit an outrage on sb
durván megsért vkit, durván bántalmaz vkit
commit excesses
mértéktelenül viselkedik, végletekbe megy, kegyetlenkedik
commit murder
gyilkosságot követ el
commit no nuisance!
itt nem szabad vizelni!, vizelés tilos!, szemét lerakás tilos!
commit one's soul to god
istennek ajánlja lelkét
commit oneself
rábízza magát, kompromittálja magát, állást foglal, színt vall, elkötelezi magát, kötelező erejű nyilatkozatot tesz, ferde helyzetbe jut, elszólja magát
commit oneself to sth
állást foglal vmi mellett, nyilatkozik vmiről, elkötelezi magát vmire
commit sb for trial
vád alá helyez vkit, felsőbb bíróság elé állít vkit
commit sb to prison
előzetes letartóztatásba helyez vkit, elrendeli vki előzetes letartóztatását, bebörtönöz vkit, bebörtönöztet vkit
commit sb to the flames
tűzhalálra ítél vkit, máglyahalálra ítél vkit
commit social suicide
eljátssza társadalmi jó hírnevét
commit sth to sb's care
vki gondjaira bíz vmit

További commit jelentések

commit sth to the flames
eléget vmit
commit sth to writing
írásba foglal vmit, papírra vet vmit, leír vmit
commit the facts to writing
írásban lefekteti a tényeket, írásba foglalja a tényeket
commit to memory
könyv nélkül megtanul
commit to the deep
tengerbe temet
commit to writing
írásba foglal
commit troops
katonákat ütközetbe bevet, sereget ütközetbe bevet
committed literature
pártos irodalom
his reputation as a lawyer is committed
ügyvédi hírnevéről van szó, ügyvédi hírneve forog kockán
stand committed
kötelezettsége van
we commit his body to the earth
testét átadjuk a földnek
we commit his body to the ground
testét átadjuk a földnek
without committing oneself
minden kötelezettség nélkül, fenntartással