commission jelentése magyarul

Commission jelentése példákkal az EnSzótárban. Commission magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

commission főnév kiejtése 1. Commission gyakorisága 1.
bizottság
jutalék, bizományi díj
kezelési költség
felkérés, megbízás (művészeti munkára)
rendelkezés
tiszti kinevezés
bizomány
véghezvitel, elkövetés (bűncselekményé)
commission ige kiejtése 2. Commission gyakorisága 2.
Ragozott alakok: commissions, commissioning, commissioned
felkér, megbíz (művészt)
megrendel (művet)
megrendelést ad (művésznek)
kinevez, felruház, megtesz vminek
üzembe helyez (gépet)

commission jelentése példamondatokkal

It may commission such scientific assessments from outside institutions.

The commission identified three sets of disputed territories.

The commission provides technical assistance and education where possible.

The royal commission conducted hearings across the country.

We pay a generous commission per sale.

Szócikk commission. Commission jelentése, commission magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

commission jelentése kifejezésekkel

Economic Commission for Europe
Európai Gazdasági Bizottság
appoint sb as buyer on commission
jutalékos ügynöki megbízást ad vmi megvételére
book of commissions
áru megrendelőkönyv
charge a commission
jutalékot számít
commission agent
bizományi ügynök
commission of the peace
békebírói megbízás, békebírói megbízatás, békebírói tisztség
commission pennant
hadi szolgálatban álló hajó zászlójelzése
commission rank
tiszti rang
commission shop
bizományi üzlet, bizományi bolt
commissioned officier
hivatásos tiszt
done on commission
megbízásból végzett munka, rendelésre végzett munka
exchange control commission
devizaközpont
get a commission
tiszti rangot kap, tiszti rangot szerez, tisztté avatják
get one's commission
tiszti rangot kap, tiszti rangot szerez, tisztté avatják
goods on commission
bizományi áru
have it in one's commission to do sth
fel van hatalmazva vmit tenni, megbízása van arra, hogy vmit tegyen
letter of commission
megbízólevél
magistrate on the commission
ügykörében eljáró békebíró, hivatalában eljáró békebíró
put a ship into commission
hajót felszerel és felfegyverez
put an office into commission
bizottság hatáskörébe utal egy ténykedést, bizottságot állít fel egy ügykör ellátására, bizottságot nevez ki egy ügykör ellátására
put in commission
hadihajót felszerel és személyzetét kiegészíti

További commission jelentések

put out of commission
kivon a forgalomból
resign one's commission
lemond tiszti rangjáról
royal commission
parlamenti vizsgálóbizottság, parlamenti szakbizottság
the commission reports tomorrow
a bizottság holnap számol be, a bizottság holnap teszi meg jelentését
throw up one's commission
lemond tiszti rangjáról