close jelentése magyarul

Close jelentése példákkal az EnSzótárban. Close magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

close 1 melléknév Close gyakorisága 1.
Fokozás: closer, closest
közeli
zárt, csukott
bekerített
sűrű, tömött
tömör, szoros
szűk
fülledt, levegőtlen
alapos
zárkózott, hallgatag, tartózkodó
titkolózó, titoktartó
szűkmarkú, zsugori, takarékos
tilos
zárt (magánhangzó)
close 1 határozószó Close gyakorisága 2.
közel
szorosan
szűken
close 1 főnév Close gyakorisága 3.
befejezés, vminek a vége
zárt füves térség
sikátor, köz
close 2 ige Close gyakorisága 4.
Ragozott alakok: closes, closing, closed
bezár
becsuk
lezár
lezár, befejez
zárul, bezárul
záródik, becsukódik
végződik, befejeződik
bezár, becsuk (számítógépen adatállományt)

close jelentése példamondatokkal

These close contacts are particularly common during animal transport.

These units provided close heavy gun support.

Five explosions close aboard caused extensive minor damage.

Ancient close quarter warfare caused immense suffering.

The truth bias is especially strong within close relationships.

Szócikk close. Close jelentése, close magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

close jelentése kifejezésekkel

close-up
közeli felvétel, közelkép
close-knit
zárt, szorosan kapcsolt, szorosan összefüggő, jól felépített
close shave
hajszálon múló megmenekülés, meredek dolog, meredek helyzet, meleg helyzet
close-down
(végleges) bezárás
close-cropped
tövig lenyírt
close-fitting
testhez álló
close-grained
sűrűn erezett (fa)
close-hauled
élesen szélnek
close-mouthed
kuka
close-set
közelfekvő
close down
bezár (üzemet), beszüntet
close in
közeleg, rövidül (nappalok), körülvesz, körülkerít, bekerít, bedől, beomlik
close off
kizár
close up
beforr, meggyógyul (seb), bezárkózik (átv.) (érzelmileg/gondolatilag)
close up!
zárkózz!
close with
nekitámad, összecsap, megállapodásra jut vkivel
a close/near thing
épphogy elkerült/megúszott dolog/helyzet
as close as an oyster
titoktartó
be as close as an oyster
hallgat, mint a sír, hallgat, mint a csuka
be close beset by the enemy
szorongatja az ellenség
be in close communication with one another
szoros kapcsolatban állnak

További close jelentések

behind closed doors
zárt ajtók mögött (a nyilvánosságot kizárva)
bind closer
szorosabbra fűz
breach of close
birtokháborítás
cling close to sb
hozzásimul vkihez
close a hole
befoltoz, megstoppol
close beside sb
egész közel vkihez, közvetlen közelében vkinek
close bond
szoros kötelék
close by
egészen közel
close co-operation
szoros együttműködés
close connection
szoros kapcsolat, szoros összefüggés
close contest
szoros küzdelem
close coupling
szoros csatolás
close fight
szoros küzdelem
close friendship
szoros barátság
close grain
finom szemcséjű, sűrű szemcséjű
close in on sb
körülfog vkit, bekerít vkit, körülkerít vkit, átkarol vkit
close links
szoros kötelék
close on his tail
közvetlenül mögötte
close one's ears to the truth
elzárkózik az igazság elől, nem akarja hallani az igazságot
close one's eyes to sth
szemet huny vmi felett
close out holdings
túlad a készleteken
close packing
szoros tömés, szoros illeszkedés, szoros tömöttség
close prisoner
szigorú őrizet
close quarters
szűkös elhelyezés
close reach
félszél
close round
körülvesz
close sb's eyes
befogja a szemét (halottnak)
close sb's eyes as a last duty
befogja a szemét (halottnak)
close stool
szobaklozet, szobaűrszék
close the books
lezárja a könyveket, mérleget készít
close the circuit
zárja az áramkört
close the door against sb
beteszi vki előtt az ajtót
close the door to sb
beteszi vki előtt az ajtót
close the door upon any discussion
megakadályoz bármely vitát, megakadályoz mindenféle vitát, lehetetlenné tesz bármely vitát, lehetetlenné tesz mindenféle vitát
close the door upon sb
beteszi vki mögött az ajtót
close ties
szoros kötelék
close ties with sth
szoros kapcsolatban mivel
close time
tilalmi idő
close to | close up
nagyon közel
close translation
szöveg hű fordítás
close up ranks!
zárkózz!
close vote
szoros választási eredmény