clear jelentése magyarul

Clear jelentése példákkal az EnSzótárban. Clear magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

clear melléknév kiejtése 1. Clear gyakorisága 1.
Fokozás: clearer, clearest
tiszta
hibátlan, makulátlan
szabad, akadálymentes (út)
teljes, egész (nap, stb.)
clear ige kiejtése 2. Clear gyakorisága 2.
Ragozott alakok: clears, clearing, cleared
tisztít
felment, tisztáz (vád alól, stb.)
kiürít
szabaddá tesz (utat)
leszed (asztalt)
átugrik (árkot, akadályt)
kiegyenlít, kifizet (adósságot)
lezár (számadást)
vámkezeltet
bevált (csekket)
kiderül, megtisztul
clear határozószó kiejtése 3. Clear gyakorisága 3.
teljesen, egészen
tisztán, világosan, érthetően
el, félre

clear jelentése példamondatokkal

We are not white light nor clear light.

This principle is clear and absolutely fundamental.

The theoretical expectation is thus completely clear cut.

This is such a clear strategic intent.

The material is super relaxing and very clear mirror.

Szócikk clear. Clear jelentése, clear magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

clear jelentése kifejezésekkel

clear-cut
világos, tiszta, áttekinthető, jól elrendezett, határozott, jól megalkotott, félreérthetetlen
all-clear
veszély/baj megszűnését jelző jel, szabad jelzés
clear-out
letisztult, világos
clearing house
klíringintézet, bankok elszámoló egyesülete, magánvasutak központi pénzintézeti szerve
clear-headed
helyes meglátású, éles látású, éles eszű, nyílt eszű, tiszta fejű, józan
clear-sighted
tisztán látó, tisztán érzékelő, éles látású, éles eszű, helyes meglátású
clear away
eltávolít, eltakarít, leszed (asztalt), felszáll, feltisztul
clear off
befejez, eltávozik, kifizet, meglóg
clear off!
takarodj!
clear out
kiürít, anyagilag tönkretesz, meglép, meglóg, lelép
clear up
kitakarít, kiderül, kitisztul, tisztáz, kiderít, megold
Fire line: keep clear at all times.
Tűzoltóterület: kérjük mindig szabadon hagyni!
I cleared my costs
költségeim megtérültek
as clear as crystal
világos, mint a nap
as clear as daylight
világos, mint a nap
be clear about sth
biztos vmiben, bizonyos vmi felől
be clear as noonday
napnál is világosabb
be clear as to sth
biztos vmiben, bizonyos vmi felől
become clear
nyilvánvalóvá válik
clear a question
kérdést tisztáz
clear away the things
leszed, elrakodik

További clear jelentések

clear bole
ágaktól megtisztított fatörzs, rönk
clear conscience
tiszta lelkiismeret
clear estate
tehermentes birtok
clear indication
nyilvánvaló jel, biztos jel
clear loss
tiszta veszteség
clear majority
abszolút többség
clear of a charge
vád alól tisztáz
clear one's throat
torkát köszörüli
clear oneself of an accusation
tisztázza magát a vád alól
clear profit
tiszta haszon, tiszta nyereség
clear pulse
törlő impulzus
clear road
szabad a pálya, zöld út
clear sb from sth
tisztáz (személyt)
clear sb of sth
tisztáz (személyt)
clear signal
szabad útjelzés, zöld út
clear soup
húsleves, átlátszó húsleves
clear sth by inches
éppen kikerül, kicentiz
clear tables
leszedi az asztalt
clear ten per cent
tíz százalékot keres vmin
clear the air
tiszta helyzetet teremt
clear the board
befejezi a nyírást
clear the decks for sth
nekikészül vminek, hajót ütközetre előkészít
clear the ground for sth
előkészíti a talajt vminek, vminek előkészíti a talajt
clear the harbour
elhagyja a kikötőt
clear the table
leszedi az asztalt, asztalt leszed
clear timber
hibátlan fa, csomómentes fa
clear title
vitathatatlan jogcím
clear voice
tiszta hang
clearing kick
felszabadító rúgás
clearing of sb
vki tisztázása, vki felmentése
clearing procedure
kiegyenlítési eljárás
clearing up
megoldás
country clearing
vidéki bankátutalás
crystal clear
kristálytiszta (tökéletesen tiszta), kristálytiszta, tökéletesen érthető
get clear
tisztázza magát, kihúzza magát a bajból, kihúzza magát a csávából
give clear indication of one's intentions
nyíltan feltárja szándékát, nyíltan felfedi szándékát
go clear on to the end
elmegy a végsőkig
have a clear conception of sth
tisztán lát vmit
have a clear conscience
nyugodt a lelkiismerete, tiszta a lelkiismerete
have a clear field before one
szabad tere van
in the clear
szabadban, világosságban
it is clear that
világos, hogy, nyilvánvaló, hogy