class jelentése magyarul

Class jelentése példákkal az EnSzótárban. Class magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

class főnév kiejtése 1. Class gyakorisága 1.
(társadalmi) osztály
(rendszertani) osztály
osztály (iskolában)
(tanítási) óra
tanfolyam
évfolyam, osztály (tanulóké)
osztály (minőségi kategória)
class ige kiejtése 2. Class gyakorisága 2.
Ragozott alakok: classes, classing, classed
osztályoz, beoszt, besorol

class jelentése példamondatokkal

The class has been running every quarter since.

These were very nice upper class areas.

There were generally considered second class citizens.

This class is geared towards qualified investors.

Some are universal while others are class specific.

Szócikk class. Class jelentése, class magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

class jelentése kifejezésekkel

high-class
elsőrendű, kiváló, osztályon felüli
top-class
kitűnő, elsőosztályú
world-class
világklasszis
class struggle
osztályharc
first class
első osztály (vonaton, hajón, repülőn), expressz küldemény (UK)
middle class
középosztály
low-class
alacsonyrendű, alantas, közönséges, gyenge minőségű, rossz minőségű
working class
munkásosztálybeli, munkásosztályhoz tartozó
English class
angol óra
artisan class
kézművesség, kézművesek
attend the classes
előadásokat látogat
be in a class by itself
egészen kiváló, külön klasszist képez
be in class
órán van, órát tart
better classes
magasabb osztályok, magasabb társadalmi osztályok
bible class
bibliaóra, hittanóra, katekizmus óra
boatswain's mate first class
másod-vitorlamester
boatswain's mate second class
fertálymester, negyedes
class a picture
elsőosztályú minőségű játékfilm
class apart
külön álló csoport, külön álló osztály, külön álló fajta, magában álló osztály, magában álló fajta
class b picture
másodosztályú minőségű játékfilm
class background
osztályhelyzet, osztályháttér, származás

További class jelentések

class conflict
osztályellentét
class content
osztálytartalom
class enemy
osztályellenség
class firing
össztűz
class interest
osztályérdek
class mark
szakjelzet
class meaning
osztályjelentés
class of 1931
1931-ben végzett évfolyam
class prejudice
osztálygőg, osztály előítélet
class schedule
órarend
class standing
magaviselet és általános előmenetel, általános tanulmányi előmenetel, osztályhelyzet
class tennis player
elsőosztályú teniszjátékos, rangsorolt teniszjátékos
class war
osztályharc
class work
gyakorlat, szeminárium
classes and masses
vagyonosok és nincstelenek
classes of a kingdom
állatosztály, állatvilág osztálya, növényvilág osztálya, ásványvilág osztálya
cut a class
órát mulaszt, óráról lóg
evening classes
esti tagozat, esti tanfolyam, felnőttek iskolája
exploiting class
kizsákmányoló osztály
first class matter
levélpostai díjszabással továbbítható küldemény
get a class on
viszi az osztályt
higher classes
magasabb társadalmi osztályok
in a class by itself
egészen kiváló minőségű, egyedülálló, klasszis
lower classes
proletariátus
no class
gyenge, gyenge minőségű, selejt
obtain first class honours
eredményeivel a legelsők közé kerül
one design class
egységes tervezésű hajóosztály
practical class
gyakorlat, szeminárium
private first class
őrvezető
professional classes
diplomások, szellemi pályán lévők
propertied classes
vagyonos osztályok, birtokos osztályok
restricted class
kötött hajóosztály
ruling class
uralkodó osztály
second class matter
keresztkötés díjszabással továbbítható küldemény, nyomtatvány
senior class
felső tagozat
she is no class
közönséges nő, közönséges nőszemély, vacak nő
single handed class
egyszemélyes versenyhajó osztály, egyszemélyes versenyhajó típus
social class
társadalmi osztály
take the English class
angol órát tart, angol órát ad, angol tanfolyamon vesz részt, angol tanfolyamra jár
the middle class
a középosztály (társadalmi)
third class matter
nyomtatvány díjszabással továbbítható küldemény
tiny tot's class
kiscsoportosok