claim jelentése magyarul

Claim jelentése példákkal az EnSzótárban. Claim magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

claim ige kiejtése 1. Claim gyakorisága 1.
Ragozott alakok: claims, claiming, claimed
igényel
követel
jogot formál
állít vmit
felelősséget vállal vmiért
igényt tart
követeléssel lép fel
igénnyel lép fel
claim főnév kiejtése 2. Claim gyakorisága 2.
igény, követelés
reklamáció
jogalap, jogcím
államtól igényelt terület
kereset
igénybejelentés
bányaengedély kérése
bányajogosítvány kérése
állítás

claim jelentése példamondatokkal

We address each claim in turn below.

Only limited partners may claim limited liability.

They claim government changes are contributing towards prison disorder.

Answer may quit claim deed assume loan.

The straw buyers later could claim identity theft.

Szócikk claim. Claim jelentése, claim magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

claim jelentése kifejezésekkel

adjudication of a claim
kárigény rendezése
allow a claim
kérést elismer, követelést elismer
assert one's claims to
elfogadtatja követeléseit, érvényre juttatja követeléseit
bad claim
alaptalan jogigény, rosszul indokolt jogigény
baggage claim check
poggyászjegy
claim acquaintance with sb
állítja hogy ismer vkit, vki ismerősének mondja magát
claim against sb
keresettel él vki ellen, peres úton érvényesít követelést
claim for compensation
kártérítési igény
claim for damages
kártérítési kereset
claim on sb
követelés vkin
claim one's due
érvényesíti jogait, érvényt szerez jogainak
claim sth back from sb
visszakövetel vmit vkitől
claim support
tartásdíjat követel
claim that
állítja, hogy, bizonygatja hogy, kijelenti hogy
claim the victory
saját érdemének tekinti a győzelmet, igényt tart a győztesnek járó elismerésre, igényt tart a győztesnek járó dicsőségre
claim to sth
igény vmire
cut a claim
követelést leszállít
dispute the justice of a claim
kétségbe vonja a követelés jogalapját, vitatja a követelés jogalapját
disputed claims office
jogi osztály, jogügyi osztály
endorsement of claim
kereset jogalapjának és tartalmának kifejtése
establish a claim to sth
igényt támaszt valamire

További claim jelentések

have a claim on sb
tud hatni vkire, módjában van igénybe venni vkit, joggal számít vkire
have claim to gg
joga van vmihez, jogcíme van vmire
have no claim on sb's charity
nem számíthat vki jóindulatára, nem vár jótékonyságot vkitől, nem várhat jótékonyságot vkitől
holders of debt of claims
hitelezők
jump a claim
jogait bitorolja vkinek, jogtalanul megkaparintja más parcelláját, jogtalanul megkaparintja más bányakutatási jogát
jump the claim
más kutatási jogát bitorolja
lay a claim to sth
igényt támaszt vmire, jogot formál vmire
legal claim
jogos követelés, jogos igény, jogszerű követelés, jogszerű igény
located claim
megjelölt bányatelekigény, bejelentett igény
make claims on sb
követelményeket támaszt kivel szemben, igénybe vesz vkit
make good one's claim
bebizonyítja igényét, megalapozza igényét, megalapozza követelését, megalapozza keresetét
pecuniary claim
követelés, pénzkövetelés
peg out a claim
területet birtokba vesz
pepper a claim
kimerült bányában aranyport szór szét
point of claim
vádpont
put in a claim for damages
kártérítési igényét benyújtja, kártérítési igényét bejelenti
put in a claim for sth
igényt jelent be vmire, jogigényt jelent be vmire, igényt támaszt vmire, folyamodik vmiért
renounce one's claims
lemond igényeiről, feladja követeléseit
set up a claim for sth
igényt támaszt vmire
set up a claim to sth
igényt jelent be vmire, jogigényt jelent be vmire, igényt támaszt vmire, folyamodik vmiért
statement of claim
igénybejelentés, kereset, keresetlevél
submit an application/a claim/a complaint
kérelmet/igényt/panaszt benyújt
the watch was claimed by several persons
többen is jelentkeztek az óráért
verification of claims
követelések igazolása