check jelentése magyarul

Check jelentése példákkal az EnSzótárban. Check magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

check ige kiejtése 1. Check gyakorisága 1.
Ragozott alakok: checks, checking, checked
ellenőriz, átvizsgál
megjelöl, kipipál (listán)
meggyőződik (vmiről)
(hirtelen) megakaszt
féken tart
sakkban tart
visszafojt (haragot, stb.)
mérsékel
megdorgál
sakkot ad
ruhatárba tesz, bead (megőrzésre)
felad (poggyászt)
megáll, megtorpan
check főnév kiejtése 2. Check gyakorisága 2.
akadály, gátló körülmény
hirtelen megállás/megtorpanás
(katonai) kudarc
ellenőrzés, felülvizsgálat
elismervény
ruhatári jegy
feladóvevény
zseton
számla (étteremben)
pipa, kipipálás (listán)
sakk (sakkjátékban)

check jelentése példamondatokkal

Please check your records carefully before supplying information.

Another option is to check trade publications.

The next check is your chain tension.

Eight – check out local natural attractions.

This is partly to check spiritual pride.

Szócikk check. Check jelentése, check magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

check jelentése kifejezésekkel

check-in
jegy- és poggyászkezelés (repülőtéren), jegykezelő pult, jegy- és poggyászkezelés helye (repülőtéren)
check-up
kivizsgálás (egészségügyi), részletes ellenőrzés
checking account
csekkszámla, folyószámla, bankfolyószámla
cross-check
ellenőrzés, keresztellenőrzés
spot check
villámellenőrzés
check in
utasfelvétel, jelentkezik, bejelenti magát, bélyegez
check off
kipipál
check out
kijelenti magát, távozik, bélyegez, meghal, elvisz, elhoz, kivált, elmegy, lelép
check up on sb
lenyomoz vkit, lenyomozza vki múltját, lepriorál vkit, lekáderez vkit
act as a check on sth
megfékez vmit
as checking at one's voyage
félbeszakítva utazását
baggage check in
poggyászleadás
baggage checking
málhafeladás
baggage claim check
poggyászjegy
be in check
sakkban van, sakkban áll, sekkben van
check and sign for goods on delivery
ellenőrzés mellett árut átvesz
check assay
ellenőrző vizsgálat
check book
csekk-könyv
check master
poggyászkezelő
check names on a list
listán neveket megjelöl, listán neveket kipipál
check on sth
ellenőriz vmit, megvizsgál vmit, utánanéz vminek

További check jelentések

check out the plumbing
vizel
check sample
ellenőrző minta, ellenőrző mintavétel
check sb out
megöl, másvilágra küld
check sb's tears
felszárítja vki könnyeit, lecsillapít vkit
check tendered
csekkel fizetett
check the books
könyvelési tételeket megjelöl, ellenőrzi a könyvelést
check the growth
fejlődésben visszavet, fejlődésben megakaszt
check the oil
közösül, meghőmérőz, becsempészi a lompost
check the way
leállítja a gépeket
check up
kivizsgál, felülvizsgál, ellenőriz, utánanéz, egybevág, egyezik
check up information
értesüléseket ellenőriz
check up on information
értesüléseket ellenőriz
check up on sth
ellenőriz vmit, megvizsgál vmit, utánanéz vminek
check up with sth
egyezik mivel, egybevág mivel
check valve
visszacsapó-szelep
checked measure
hitelesített mérték
checked vowel
zárt szótagbeli magánhangzó
checked weight
hitelesített mérték
checking form
ellenőrző cédula, ellenőrző karton
checking in
utasfelvétel
checking up
egyeztetés
cloakroom check
ruhatári jegy, ruhatári szám
cockpit check
fedélzeti ellenőrzés
come to a check
elveszti a nyomot
final check
végső ellenőrzés
glen check
esterházy-kockaminta
hand in one's check
beadja a kulcsot, elpatkol
hold the enemy in check
sakkban tartja az ellenséget, kellő távolságban tartja az ellenséget
horse easy to check
kezes ló
identity check
igazoltatás
keep a check on sth
ellenőriz vmit, ellenőrzése alatt tart vmit, féken tart vmit
keep one's feelings in check
uralkodik érzelmein, uralkodik magán
keep the enemy in check
sakkban tartja az ellenséget, kellő távolságban tartja az ellenséget
luggage check
poggyász feladóvevény
meet with a check
akadályba ütközik, feltartóztatják
not check up with sth
nem egyezik mivel, nem vág egybe mivel
pass in one's check
beadja a kulcsot, elpatkol
put a check on production
lassítja a termelést, meglassítja a termelést, fékezi a termelést, csökkenti a termelést
put a check on sth
megfékez vmit
sales check
vásárlási blokk, pénztári blokk
security check
biztonsági vizsgálat
security checking
biztonsági vizsgálat