charge jelentése magyarul

Charge jelentése példákkal az EnSzótárban. Charge magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

charge főnév kiejtése 1. Charge gyakorisága 1.
vád
roham, támadás
ár, díj, költség
költségek, kiadások (tsz.)
töltés (lövedékben, akkuban)
megbízás, megbízatás
felügyelet, gondoskodás
kötelesség
feladat
teher
charge ige kiejtése 2. Charge gyakorisága 2.
Ragozott alakok: charges, charging, charged
vádol, megvádol
támad, megtámad
megrohamoz
felszámít (költséget)
kér (árat)
megterhel (számlát)
számlájára ír vmit
tölt, megtölt (puskát)
tölt, feltölt (akkut)
megbíz (vmivel)
gondjaira bíz (vkit)
ráparancsol (vmit vkire)
felszólít (vkit vminek a megtételére)

charge jelentése példamondatokkal

Your charge groups encompass too many atoms.

An invalid charge code has been specified.

His friend was released without being charged.

No drug charges were filed – yet.

The low voltage variant is called charge pump.

Szócikk charge. Charge jelentése, charge magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

charge jelentése kifejezésekkel

charge account
folyószámla, hitelszámla
curate-in-charge
lelkész, plébános
depth charge
mélyvízi bomba
service charge
kiszolgálási díj
additional charge
felár
all charges borne
összes költségek levonása után
answer a charge
vádat megválaszol, vádat visszautasít, vádat megcáfol
answer to a charge
válasz egy vádra, cáfolat egy vádra, vád elleni védekezés
answerable charge
cáfolható vád
at a charge of
vminek felszámításával, vmi fizetése ellenében
at one's own charge
saját költségére
battery charging
teleptöltés
be a charge on sb
teher vki számára, tehertétel vki számára
be charged with sth
megbízást kap vmire, megbízzák mivel
be in charge of sth
gondjaira van bízva mivel, felelős vmiért, meg van bízva mivel, gondjaira van bízva
be in the charge of sb
gondjaira van bízva vkinek, vkinek a gondjaira van bízva
bishop's charge
püspöki megrovás, egyházfegyelmi pásztorlevél
blank charge
vaktöltés
bound charge
kötött töltés
bring a charge against sb
vádat emel vki ellen
bursting charge
robbanó töltés

További charge jelentések

captain in charge
szolgálatos százados, ügyeletes százados
charge a commission
jutalékot számít
charge an account
számlát megterhel
charge at sb
ráront vkire, megtámad vkit
charge boots to boots
sűrű sorokban támad, tömött sorokban támad
charge density
töltéssűrűség
charge for admittance
belépődíj, belépti díj
charge for delivery
kézbesítési díj
charge like a bull at a five-barred gate
vadul támad, esztelenül támad
charging boot
tölcsér, etetőtölcsér
charging current
töltőáram
charging funnel
töltőcsatorna
charging hopper
adagológarat, adagolótölcsér
charging machine
berakógép, adagológép
charging panel
töltéskapcsoló tábla
charging switch
töltéskapcsoló
charging up
feltöltés
chops and charges
viszontagságok, hirtelen változások
clear of a charge
vád alól tisztáz
counter charge
viszonvád, ellenvád
fixed charges
állandó kiadások
floating charges
függő kiadások
fragmentation charge
szilánktöltet, srapneltöltet
free of charge
ingyen, ingyenes, költségmentes, költségmentesen, díjmentesen, bérmentve, bérmentesen, ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül
full charge
éles töltés
give sb in charge
átad vkit a rendőrségnek, őrizetbe vetet vkit
have charge of sth
meg van bízva mivel, gondjaira van bízva vmi
heads of a charge
vádpontok
heads of the charge
vádpontok
hold sb on a charge of sth
őrizetbe vesz vkit vmilyen vád alapján, őrizetben tart vkit vmilyen vád alapján
hold the charge
tartja a töltést
hotel charges
szállodaköltségek
judge's charge
bírói összefoglalás
land charge
telekadósság
lay a charge on sb
megbízást ad vkinek, kötelezettséget ró vkire, feladatot bíz vkire
lay down on a charge
panaszt visszavon, keresetet visszavon
lay sth to sb's charge
megvádol vkit mivel, vmit vki bűnéül tud be, hibájául ró fel vkinek vmit, vmit vki hibájául ró fel
leave sth in charge of sb
gondjaira bíz vkinek vmit, vkinek a gondjaira bíz vmit
legal charges
perköltségek, jogi tanácsadás költségei, ügyvédi költségek
make a charge for sth
felszámít vmit vmiért
make a fresh charge
újratölt
monthly charge account
folyószámla 30 napos hitellel