change jelentése magyarul

Change jelentése példákkal az EnSzótárban. Change magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

change főnév kiejtése 1. Change gyakorisága 1.
csere
váltás
változás, módosulás
változatosság
váltás ruha
klimax
holdváltozás, újhold
pénzérme, aprópénz
felváltott pénz (nagyobb címletből)
visszajáró pénz
harangjáték-változat
tőzsde
change ige kiejtése 2. Change gyakorisága 2.
Ragozott alakok: changes, changing, changed
változtat, megváltoztat
változik, megváltozik
módosít, módosul
cserél
kicserél
vált (vmi újra/másra) (munkahelyet, stb.)
átszáll (másik járatra)
lecserél vmit vmi másra
kicserél (hibás/elkoszolódott vmit)
pelenkát cserél
sebességet vált
ruhát vált, átöltözik

change jelentése példamondatokkal

This change has been coming since forever.

The climate change data is still robust.

A long overdue change is finally happening.

Whether such changes are sufficient is another matter.

This policy has been maintained without change.

Szócikk change. Change jelentése, change magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

change jelentése kifejezésekkel

short-change
becsap (pénzvisszaadáskor), nem adja a járó/megérdemelt dolgot
change purse
pénztárca
small change
aprópénz, váltópénz
change back (into sb/sth)
visszatér egy állapotba/formába, stb.
change back (into sth)
visszaöltözik vmibe, visszavesz vmit magára
change down
visszavált (sebességet)
change over (from sth) (to sth)
áttér, átvált
change sth back (into sth)
visszavált (valutát)
change up
magasabb fokozatba kapcsol (sebességet)
a change is as good as a rest
a változatosság felüdít, jót tesz a változatosság
a change of air
levegőváltozás
a change of heart
vélemény/hozzáállás megváltoztatása, megenyhülés
all change!
végállomás!, átszállás!
automatic shift change
automata sebességváltás
change about
hátraarcot csinál
change address
elköltözik
change colour
elpirul, elsápad
change countenance
elváltozik az arckifejezése, megváltozik a magatartása
change ends
kapucsere
change guard
leváltja az őrséget
change hands
más kézbe kerül, gazdát cserél

További change jelentések

change into second
kettesbe kapcsol
change lanes
sávot vált
change machine
pénzváltó automata
change of clothes
váltás ruha
change of voice
mutálás
change one's cast
kicseréli a csalétket, megváltoztatja a horgászás helyét
change one's clothes
átöltözik
change one's course
letér az útjáról, irányt változtat
change one's mind
meggondolja magát, megváltoztatja a véleményét/szándékát
change one's quarters
máshova költözik
change one's tune
hangnemet vált, eltérő módon vélekedik/viselkedik
change places
helyet/szerepet cserél
change sides
átáll a másik oldalra (vitában, háborúban, stb.), átpártol
change step
lépést vált (meneteléskor)
change sth into sth
változtat vmit vmivé, vmit vmivé változtat
change the baby
pelenkáz
change the bill
megváltoztatja a műsort, új falragaszt tesz ki, új plakátot tesz ki
change the subject
témát vált
change to sth
átalakul vmivé, átváltozik vmivé, átvált vmibe, átvált vmire
change trains for somewhere
átszáll vmi felé
climate change
klímaváltozás (a Föld klímaváltozása)
for a change
a változatosság kedvéért
get no change out of
semmit sem sikerül kiszedni vkiből, nem sikerül rászedni vkit
give sb short change
kevesebbet ad vissza
he cannot change his skin
nem tud kivetkőzni a bőréből, nem bújhat ki a bőréből, sose fog megváltozni
how she has changed!
mennyire megváltozott!
irrevocable changes
maradandó változások
keep the change!
a többi a magáé!, nem kérek vissza!, tartsa meg az aprót!
lightning change
villámgyors átöltözés
ring the changes
változtat/variál egy dolgot/témát
ring the changes on sth
variál egy témát, végletekig variál egy témát
shifts and changes of life
élet viszontagságai
suffer change
megváltozik, átalakul
sweeping changes
mélyreható változások, gyökeres változások