chance jelentése magyarul

Chance jelentése példákkal az EnSzótárban. Chance magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

chance főnév kiejtése 1. Chance gyakorisága 1.
véletlen
eshetőség, lehetőség
esély, valószínűség
(kedvező) alkalom, kilátás
szerencse
kockázat
chance ige kiejtése 2. Chance gyakorisága 2.
Ragozott alakok: chances, chancing, chanced
megkockáztat

chance jelentése példamondatokkal

The best chance possible is through education.

This chance meeting began their professional relationship.

There was little chance to establish production line economies.

Fate or chance is another important theme.

Camera man really took a chance here.

Szócikk chance. Chance jelentése, chance magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

chance jelentése kifejezésekkel

chance upon
belebotlik, ráakad
I never chanced to meet him
soha nem volt alkalmam vele találkozni
a fat chance you have
arra ugyan várhatsz
a fat chance you have!
arra ugyan várhatsz!
act as chance directs
véletlenre bízza magát
an even chance
egyenlő esély/valószínűség (sikerre/kudarcra)
blind chance
vak véletlen
by a happy chance
szerencsés véletlen folytán
by a lucky chance
szerencsés véletlen folytán
by any chance
véletlenül, történetesen, esetleg, netán, netalán
by chance
véletlenül, esetleg, esetlegesen, történetesen, netán, netalán
by mere chance
egész véletlenül
by the merest chance
puszta véletlen folytán, tiszta véletlen folytán, merő véletlen folytán
chance battle
találkozóharc
chance by
véletlenül arra megy
chance meeting
véletlen találkozás
chance one's arm
megreszkíroz vmit, megkockáztat vmit, szerencsét próbál, megkártyáz egy halvány eshetőséget
chance one's luck
szerencsét próbál
chance so ordained it that
a véletlen úgy hozta magával, hogy
chance to do sth
véletlenül tesz vmit
chance visitor
váratlan vendég, váratlan látogató

További chance jelentések

even chance
egyenlő esély
fancy one's (or sb's) chances
sikeresnek vél vkit
game of chance
szerencsejáték
give sb a chance
alkalmat ad vkinek vmire, próbára tesz vkit, jóhiszeműen jár el kivel szemben, megad vkinek egy lehetőséget, lehetőséget ad vkinek, próbát tesz kivel
have a fair chance of success
elég jó esélye van a sikerre, elég jó kilátása van a sikerre
have a fat chance to
sok reménye van vmire
have a sporting chance
érdemes megkockáztatnia vmit
have even chances
egyenlő esélyük van
have not a chinaman's chance
legcsekélyebb esélye sincs
have not a shadow of a chance
szemernyi esélye sincs
have/with an eye to/for/on the main chance
haszonleső, saját hasznát kereső
he takes no chances for his life
nem kockáztatja az életét
if by any chance
ha úgy adódnék
it's a chance in a thousand
ilyen alkalom csak egyszer adódik
it's the chance of a lifetime
ilyen alkalom egyszer adódik az életben
it's the last chance
ez az utolsó alkalom, ez az utolsó lehetőség
leave nothing to chance
minden lehetőséget számításba vesz, semmit sem bíz a véletlenre
let a chance go by
elszalasztja az alkalmat
long chance
csekély esély, valószínűtlen esély, nagy kockázat
missing of a chance
alkalom elmulasztása
muff the chance
elszalasztja az alkalmat
no chance whatever
egyáltalán semmi esély
not have an earthly chance
semmi esélye sincs, halvány esélye sincs
not have the least chance
semmi esélye sincs, halvány esélye sincs
not the faintest chance
abszolúte semmi valószínűsége nincs, abszolúte semmi lehetősége nincs
now's your chance!
most jött el a te időd!
on the chance of sth
vmiben bízva, vmire számítva
on the chance that
arra számítva, hogy, azon eshetőség alapján, hogy, azon kilátás alapján, hogy
outside chance
egész csekély valószínűség
slim chance
csekély eshetőség, halvány eshetőség
snatch at the chance
megragadja az alkalmat, megragadja a lehetőséget, kapva kap az alkalmon, kapva kap a lehetőségen
stand a better chance
jobb esélye van
stand a chance
esélye van, jó esélye van
stand a fair chance
jó esélye van
stand a good chance
jó esélye van
take a chance
megkockáztat, kockázatot vállal, rizikót válla
take a chance for sb
kockázatot vállal vkiért, vkiért kockázatot vállal
take a chance!
próbáld ki!, próbálj szerencsét!
take chances
kockáztat
take one's chance
szerencsét próbál, kockázatot vállal, megkockáztat
the chances are against me
nincs sok esélyem
the chances are that
igen valószínű, hogy, a kilátások szerint