centre jelentése magyarul

Centre jelentése példákkal az EnSzótárban. Centre magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

centre főnév kiejtése 1. Centre gyakorisága 1.
központ
középpont
centrum
középpárt
centre ige kiejtése 2. Centre gyakorisága 2.
Ragozott alakok: centres, centring, centred
központosít
összpontosít
középpontba állít
középre ad

centre jelentése példamondatokkal

The centre has an open door policy.

The centre is currently attempting to find appropriate sites overseas.

The town centre markets were also discussed briefly.

The old town centre is handsome and sophisticated.

But the child still remains centre stage.

Szócikk centre. Centre jelentése, centre magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

centre jelentése kifejezésekkel

child-centred
gyerek centrikus
self-centred
önző, egocentrikus
centre forward
középcsatár
city centre
belváros
civic centre
közigazgatási negyed
shopping centre
bevásárló-központ, üzletközpont
town centre
városközpont
off-centred
eltolódott, kibillent, kiugró, kiálló, tengelyéből kijött, excenteres
battalion fire direction centre
zászlóalj tűzvezetési központ
be centred upon sth
összpontosul vmire, vmire összpontosul
caloric centre
hőközpont
centre a wheel dead true
kereket pontosan középre beállít
centre half back
középfedezet
centre lathe
csúcsesztergapad
centre line
középvonal, centrális, tengely
centre of attraction
fénypont, fő vonzóerő
centre of buoyancy
felhajtóerő középpontja, vízsúly középpontja, felhajtóerő súlypontja
centre of curvature
görbületi középpont
centre of displacement
felhajtóerő súlypontja
centre of effort of the sails
szél hatásának központja vitorlákon
centre of gyration
forgási középpont

További centre jelentések

centre of impact
középső találati pont
centre of infection
fertőzési góc
centre of interest
érdeklődés központja, érdeklődés gyújtópontja
centre of mass
tömegközéppont
centre of motion
forgáspont, forgástengely
centre of oscillation
lengési középpont, rezgési középpont
centre of symmetry
szimmetria-középpont, szimmetria-centrum
centre of trade
kereskedelmi gócpont
centre punch
pontvéső, lyukjelző, pontozó, előfúró
centre round sth
forog vmi körül, vmi körül forog
centre section
tengelykeresztmetszet
conference centre
konferencia központ
cyclone centre
ciklonmag
documentary centre
dokumentációs központ
exchange centre
váltóhely, valutaüzlet lebonyolítási központ
in the centre of the town
a város közepén, a város középpontjában
infant welfare centre
csecsemőgondozó
inversion centre
szimmetria-középpont
job centre
munkaközvetítő
left centre
balközép
message centre
hírközpont
red centre
ausztráliai kontinens belseje
relocation centre
gyűjtőtábor
rest centre
játékszoba, olvasószoba, szórakoztatási központ, kultúrház
right centre
jobbközép
rural health centre
egészségház
shopping centre/mall
bevásárlóközpont
space centre
űrközpont
vasomotor centre
vazomotorikus központ, vazomotorikus idegközpont
very centre
kellős közepe
vocational training centre
tanműhely