cause jelentése magyarul

Cause jelentése példákkal az EnSzótárban. Cause magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

cause ige kiejtése 1. Cause gyakorisága 1.
Ragozott alakok: causes, causing, caused
okoz
előidéz
cause főnév kiejtése 2. Cause gyakorisága 2.
ok
ügy
per
indítóok
indíték
alap
alapos ok
indok
peres ügy

cause jelentése példamondatokkal

Any attempted shoulder movements cause extreme pain.

Form neither has cause nor happens naturally.

Excessive consumption may cause gastrointestinal tract irritation.

Do wind turbines cause harmful health effects?

At times conduct before conversion may cause condemnation.

Szócikk cause. Cause jelentése, cause magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

cause jelentése kifejezésekkel

be caused by a mistake
tévedésen alapul
being the cause of
okozó
cause and effect
ok és okozat
cause misgivings
nyugtalanít, rossz előérzeteket támaszt
cause of a valid contract
kötelem alapja, kötelem célja
cause of action
kereseti alap
cause sb to do sth
csináltat vmit kivel, tétet vmit kivel
cause sensation
feltűnést kelt, szenzációt kelt
destruction caused by the storm
vihar okozta pusztítás
die a martyr in a cause
vértanúságot szenved egy ügyért
die a martyr to a cause
vértanúságot szenved egy ügyért
direct cause
közvetlen ok
flutter the dovecotes | cause a flutter among the dovecotes
a kedélyeket felkavarja/felizgatja
for no known cause
ismeretlen okból
for the sake of the cause
ügy érdekében, cél érdekében
give serious cause for complaint
komoly okot ad a panaszra
have cause for dissatisfaction
oka van az elégedetlenségre
have good cause for doing sth
alapos oka van rá, hogy megtegyen vmit
in the cause of justice
igazság szolgálatában
matrimonial causes
házassági perek
no effect without a cause
mindennek megvan a maga oka

További cause jelentések

pioneer a cause
új ügyet támogat
plead sb's cause
perben képvisel vkit
plead sb's cause with sb
közbenjár vkinél vki érdekében, vki érdekében közbenjár vkinél
prime cause
alapok
probable cause
alapos gyanú
root cause
eredendő ok, alapvető ok
short cause
sommás eljárás alá tartozó ügy
show cause
indokait előadja
show just cause for
alaposan megindokol, igazságosan megindokol, hathatósan megindokol
treatise on cause
értekezés az okozati összefüggésről
week's good cause
felhívás jótékony akcióra, rádiófelhívás jótékony akcióra
win sb to one's cause
megnyer vkit az ügyének
work in a good cause
jó ügyért dolgozik