catch jelentése magyarul

Catch jelentése példákkal az EnSzótárban. Catch magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

catch ige kiejtése 1. Catch gyakorisága 1.
ps: caught pp: caught e3/-ing: catches, catching
fog
megragad
beleakad
megakad
elkap
rajtakap
felfog
megért
megkap
rászed
kap (betegséget)
catch főnév kiejtése 2. Catch gyakorisága 2.
elfogás
elkapás
fogás
zsákmány
csapda
csel
fogas kérdés
kánon
csappantyú
retesz

catch jelentése példamondatokkal

To catch fish was an important business.

Ghosts usually catch the living off guard.

The fresh version will definitely catch much more viruses.

They catch and produced high quality frozen tuna.

The global fish catch is also static.

Szócikk catch. Catch jelentése, catch magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

catch jelentése kifejezésekkel

eye-catching
szembetűnő
catch at
utánakap
catch on
sikere van, ért, terjed, könnyen ért, kapcsol, megragadja az alkalmat
catch out
rajtakap, tetten ér
catch sb out
rajtakap vkit
catch sb up
utolér vkit, közbeszól, beleszól, félbeszakít vkit
catch up
felfüggeszt, elfog, közbeszól, félbeszakít, megért, felkap, elkap
catch up with sb
utolér vkit
clutch at sth/sb | catch at sth/sb
vkiben/vmiben megkapaszkodik, megfogódzik, belekapaszkodik
be caught in a trap
kelepcébe esik
be caught in one's own trap
saját vermébe esik bele
be caught off one's guard
készületlenül találják
be caught red-handed
tetten érik, rajtakapják
catch a chill
meghűl, megfázik
catch a cold | catch cold
meghűl, megfázik
catch a crab
evezőt túl mélyen merít, rákot fog
catch a packet
halálos sebet kap, bajba jut, balszerencse éri, kellemetlenség éri, súlyos sebet kap
catch a tartar
törököt fog, emberére talál
catch a-hold of
megragad
catch alight
lángra kap, lángra lobban
catch at shadows
ábrándokat kerget

További catch jelentések

catch fire
meggyullad, tüzet fog
catch flies
bámészkodik, szájtátva bámészkodik
catch hold of sb
megragad vkit, megfog vkit, elfog vkit, elkap vkit, elcsíp vkit, kézre kerít vkit
catch hold of sth
megragad vmit, megfog vmit, elkap vmit, megkaparint vmit, megmarkol vmit, ráteszi a kezét vmire
catch in the pan
odaég, lekozmál
catch one's death of a cold
agyonhűl, szörnyen megfázik, halálra fázik, csúnyán megfázik, halálos nyavalyát szerez
catch one's eyes
szembe ötlik, szemet szúr
catch red-handed
tetten ér, rajtakap
catch sb a blow
behúz vkinek
catch sb at fault
rajtakap vkit
catch sb bending
rossz helyzetben talál vkit, kényelmetlen helyzetben talál vkit, rossz állapotban talál vkit
catch sb in fault
rajtakap vkit
catch sb in the act
tetten ér vkit
catch sb napping
alváson kap rajta vkit
catch sb tripping
rájön vkinek a hibájára, rájön vkinek a bűnére, rajtakap vkit vmely hibán
catch sb up in a speech
közbeszól, beleszól, félbeszakít vkit beszédében
catch sb with the goods
tetten ér vkit, rajtakap vkit
catch sb's eye
megfogja/magára vonzza a tekintetét (felkelti a figyelmét), elkapja vkinek a tekintetét (összenéz vkivel)
catch sb's point
érti vki álláspontját, megérti vki álláspontját, megérti vki érvelését
catch the ball on the bound
megragadja a kedvező alkalmat, üstökön ragadja az alkalmat, üstökön ragadja a szerencsét
catch the eye
magára vonja a figyelmet
catch the fancy of
megtetszik neki
catch up arrears
hátralékot behoz, utoléri magát
catching disease
ragályos betegség, fertőző betegség
first catch your hare
ne igyál előre a medve bőrére
get caught by sb
elfogja vki, elkapja vki
get caught in sth
beleakad vmibe, utolér vkit
harm watch harm catch
aki másnak vermet ás, maga esik bele
he hadn't caught on
nem vált be, nem érti a célzást, nem érti a viccet
release catch
zárókilincs, kioldó, kioldó kilincs, szétkapcsoló szerkezet, kikapcsoló szerkezet
take (or catch) sb's fancy
megtetszik vkinek, megnyeri vki tetszését, vágyat/szerelmet kelt vkiben
the early bird catches the worm
ki korán kel aranyat lel
there's a catch in it
valami gyanús van a dologban
throw a sprat to catch a mackerel
kis befektetéssel nagy hasznot akar elérni
throw a sprat to catch a whale
kis befektetéssel nagy hasznot akar elérni
throw out a sprat to catch a whale
kis befektetéssel nagy hasznot akar elérni
won't you catch it just!
ezt nem úszod meg!, na most megkapod!
won't you just catch it!
ezt nem úszod meg!, na most megkapod!
you'll catch it!
ki fogsz kapni!, ráfázol!
you'll catch your death
halálra fázol