cast jelentése magyarul

Cast jelentése példákkal az EnSzótárban. Cast magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

cast ige kiejtése 1. Cast gyakorisága 1.
ps: cast pp: cast e3/-ing: casts, casting
dob
vet
hajít
ledob
levet
kiszámol
önt (fémet)
kioszt (szerepet)
elhány
elveszt
cast főnév kiejtése 2. Cast gyakorisága 2.
dobás, hajítás
dobás távolsága
kockavetés, sors
mozgás, irány (szemé)
minta, öntvény, lenyomat
szereposztás
színárnyalat
összeadás
fajta, típus

cast jelentése példamondatokkal

The main problem is cast is getting older.

The main voice cast was well received.

The cast includes community and student members.

All nine cast members were chosen before filming began.

This component was made from light metal cast design.

Szócikk cast. Cast jelentése, cast magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

cast jelentése kifejezésekkel

die-cast
fröccsöntésű
cast iron
öntöttvas
cast-off
eldobott darab, kiselejtezett darab (ruha), levetett darab
casting couch
szereposztó dívány
casting vote
döntő szavazat
cast-off
eldobott, kiselejtezett (pl. ruha), levetett
cast aside
félredob, félretesz
cast away
eldob, félrehajít, sutba dob, elhesseget, száműz, elherdál, elpocsékol
cast off
elbocsát, kitaszít, levet (ruhát, előítéletet), elvet
cast up
összead, égre emel, felemel, felhány, összegez, kihány, kiokád
all-star cast
sztár-szereposztás
back cast
hátrahajítás
be cast off by sb
megtagadja vki
be in cast
be van gipszelve
bottom casting
fenékről való öntés
cast horse
kimustrált ló
cast a chill over a company
lehűti a hangulatot, lehűti a kedélyeket
cast a chill over a conversation
lehűti a hangulatot, lehűti a kedélyeket
cast a girdle around
körüljárja a földet
cast a glamour over sb
bűbájossá tesz
cast a gloom over sb
rossz kedvre hangol vkit

További cast jelentések

cast a mist before sb's eyes
ámít vkit, félrevezet vkit
cast a quick glance from the corner of his eye
szeme sarkából futó pillantást vet, szeme sarkából gyors pillantást vet
cast a shadow
árnyat vet
cast a sidelong glance
szeme sarkából néz
cast a withering glance at sb
megsemmisítő pillantást vet vkire, lesújtó pillantást vet vkire
cast about for sth
keresgél vmit
cast an account
számítást végez, számvetést csinál
cast anchor
horgonyt vet, lehorgonyoz, lemacskáz, révbe jut, kiköt
cast aspersion upon sb
rágalmakat szór vkire, befeketít vkit, kígyót-békát kiált vkire
cast concrete
öntött beton
cast in one
egybeöntött, egy darabba öntött
cast in one's lot with sb
közös kockázatot vállal kivel, osztozik vki sorsában, kivel közös kockázatot vállal
cast integral
egybeöntött, egy öntést képező
cast its horns
agancsát elhullatja, agancsát levedli
cast its skin
levedlik, leveti a bőrét, vedlésben elhányja a bőrét
cast of a sentence
mondat formája, mondat felépítése, mondat elrendezése, mondat szerkezete
cast of features
arcvonások, arckifejezés
cast of hawks
egyszerre felrepített sólyompár
cast of mind
lelkület, észjárás, gondolkodásmód, lelki alkat, hangulat
cast of the lead
mélységmérő vízbevetése, mérőón vízbevetése
cast of thought
gondolkodásmód, észjárás
cast off a manuscript
kézirat terjedelmét felbecsüli
cast off five stitches
öt szemet fogyaszt
cast off from the buoy
bójától lejjebb esik, bója alá megy
cast off the hawsers
kikötőkötelet elereszt, kikötőből kifut
cast off the yoke
lerázza magáról az igát
cast one's ballot
leadja szavazatát
cast one's bread upon the waters
önzetlenül jót cselekszik
cast one's eye over sth
futó pillantást vet vmire, gyorsan átfut vmit, gyorsan átlapoz vmit
cast one's weeds
eldobja az özvegyi fátylat, újra férjhez megy
cast out a devil
ördögöt űz
cast reproaches upon sb
szemrehányással illet vkit
cast sb's nativity
felállítja vkinek a horoszkópját
cast shadow
árnyék
cast sheep's eyes at sb
szerelmes pillantásokat vet vkire
cast steel
öntött acél, acélöntvény
cast sth in sb's teeth
szemére hány vkinek vmit, arcába vág vkinek vmit
cast sth up against sb
szemére vet vmit vkinek, felhánytorgat vmit vkinek
cast sth up to sb
szemére vet vmit vkinek, felhánytorgat vmit vkinek
cast stone
műkő
cast stones at sb
kővel megdobál vkit, megkövez vkit, követ dob vkire, elítél vkit, vádol vkit, megvádol vkit
cast suspicion on sb
meggyanúsít vkit