case jelentése magyarul

Case jelentése példákkal az EnSzótárban. Case magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

case 1 főnév kiejtése 1. Case gyakorisága 1.
eset
ügy
rendőrségi ügy, bűnügy
(orvosi) eset, megbetegedés
(sajnálatos/reménytelen) eset
különc, lehetetlen alak
ügy, per (jog)
kereset
eset
case 2 főnév kiejtése 2. Case gyakorisága 2.
tartó, tok
táska
-ház, védőburkolat
csomag, bőrönd
karton (ital)
kisbetű/nagybetű
case 2 ige kiejtése 3. Case gyakorisága 3.
Ragozott alakok: cases, casing, cased
becsomagol
bevon, behúz, burkol, beburkol
ládába/tokba tesz/rak, ládáz
felderít, kikémlel (helyet rablás előtt)

case jelentése példamondatokkal

Possible values are listed using case labels.

The mask case fell behind without incident.

This assignment has facilitated case referrals between both agencies.

This mysterious disappearance case was never solved.

But maintaining has been best case scenarios.

Szócikk case. Case jelentése, case magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

case jelentése kifejezésekkel

basket case
kezét-lábát vesztett hadirokkant
case history
kórtörténet, orvosi kórtörténet, esetleírás
case study
egyedi vizsgálat, egyedi próba, esettanulmány
hard case
nehéz eset, hajthatatlan ember, lehetetlen alak, nehéz fiú, nehéz hapsi
lower case
nyomtatott kisbetű
pencil case
tolltartó
test case
próbaper
upper case
nyomtatott nagybetű, nagybetű, verzál, verzál betű
vanity case
piperetáska
worst-case
a legrosszabb esetet magában foglaló
(just) in case
készülve arra hogy ..., ha ... lenne, ha az lenne a helyzet hogy ...
I have something that would meet the case
van egy ötletem, ami alkalmazható erre az esetre, van egy ötletem, ami megoldja ezt a kérdést, van egy ötletem, ami megfelelne
a good case can be made out in his defense
sok mindent lehet felhozni a védelmére
ablative case
ablatívusz eset, határozók esete a névszók ragozásában
alter the case
változtat a helyzeten
as in the case of sth
mint vmi esetében
as the case may be
az esettől függően, a körülményektől függően
as the case stands at present
jelenlegi helyzetben
bare bones of the case
ügy puszta tényei
be in evil case
rossz helyzetben van
be often the case
gyakran előfordul, gyakori eset

További case jelentések

be the case
(ha) így van/ez a helyzet
bearing of a case
tényállás
bearings of a case
tényállás
bomb case
bombahüvely
border-line case
határeset
case a leg in plaster
lábat begipszel, lábat gipszbe tesz, begipszel egy lábat
case a surface with plaster
felületet bevakol, bevakol egy felületet
case a well
kutat kibélel, forrást foglal
case at issue
jelen ügy, vitás ügy, szóban forgó ügy, napirenden levő ügy, napirenden levő kérdés
case card
beteglap
case for the crown
vád
case goods
árut csomagol, árut becsomagol, árut ládáz
case in point
egy esete/példája a szóban forgó dolognak
case of conscience
lelkiismereti kérdés, lelkiismereti ügy
case of give and take
kölcsönös engedmény, kölcsönös engedmények, megegyezési kompromisszum
case of necessity
szükségeset, kényszerhelyzet
case over a surface with plaster
bevakol egy felületet
case sheet
beteglap
case shot
srapnel
case studies
eseti vizsgálatok, egyedi vizsgálatok, egyedi kutatómunka
case up goods
árut csomagol, árut becsomagol, árut ládáz
come down to case
tárgyra tér, konkrétumokra tér
come down to cases
tárgyra térve, konkrétumokra térve
commercial case
kereskedelmi jogvita, kereskedelmi per, kereskedelmi jog körébe tartozó per
concrete case
különleges eset, adott eset
conduct one's own case
saját ügyét viszi
cover all cases
minden esetre vonatkozik, minden esetre érvényes
criminal case
bűnper
desperate cases require desperate remedies
súlyos bajokra drasztikus orvoslás kell
display case
kirakat, üveges szekrény, vitrin
documents pertaining to the case
ügyre vonatkozó iratok
dressing case
úti neszesszer
exhibition case
üvegszekrény, vitrin, kirakat
extreme case
rendkívüli eset, kivételes eset, szélsőséges eset, határeset
get up the case against sb
bűnügyi vizsgálatot folytat vki ellen
give the case for sb
dönt vkinek a javára, ítél vkinek a javára
have an impregnable case
igaza megdönthetetlen, biztosan megnyeri a pert
hear a case in chambers
zárt tárgyaláson tárgyal egy ügyet
his case comes up next week
ügyét jövő héten tárgyalják
if such is the case
ha így áll a dolog
if that is the case
ha így áll a dolog
in any case
mindenképpen, mindenesetre, azonfelül, azonkívül