care jelentése magyarul

Care jelentése példákkal az EnSzótárban. Care magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

care főnév kiejtése 1. Care gyakorisága 1.
gond
gondosság
gondoskodás
aggodalom
igyekezet
törődés
gondozás
care ige kiejtése 2. Care gyakorisága 2.
Ragozott alakok: cares, caring, cared
törődik
szeretne vmit megtenni
hajlandó vmit megtenni

care jelentése példamondatokkal

Many shared care products are high cost.

How are community care services currently organized?

Health care issues are drowning public budgets everywhere.

Continuing care retirement communities are usually quite costly.

Finding good quality child care is essential.

Szócikk care. Care jelentése, care magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

care jelentése kifejezésekkel

day care
napközi, napközis, napköziotthonos, napköziotthonos felügyelet, napköziotthonos gondoskodás
devil-may-care
nemtörődöm
care for
törődik vkivel, törődik vmivel, foglalkozik vmivel, érdekli vmi, szeret vmit
I don't care a bit
csöppet sem törődöm vele, nekem teljesen mindegy, nekem tökéletesen mindegy, egyáltalában nem érdekel
I don't care a fig for it
fütyülök rá
I don't care a hang!
fütyülök rá!, nekem mindegy!
I don't care what you say
hiába beszélsz
I don't care!
nem érdekel!
a fat lot you care!
törődsz is te azzal!
a lot you care!
törődsz is vele!
black care
sötét gondok
care about
törődik mivel
commend sth to sb's care
vki gondjára bíz vmit
commit sth to sb's care
vki gondjaira bíz vmit
day care center
napközi, napközi otthon, óvoda
devoid of cares
gondatlan
encompass sb with care and attention
figyelemmel halmoz el vkit, figyelmességekkel vesz körül vkit
follow-up care
utókezelés
for aught I care
felőlem, énfelőlem, tőlem, éntőlem, bánom is én, miattam, énmiattam, nekem igazán mindegy, nekem igazán közömbös
free from care
gondtalan, gond nélküli, gondtalanul
maternal care
anyai gondoskodás

További care jelentések

not care a pin
mit sem törődik vele, fütyül rá
not care two pins
mit sem törődik vele, fütyül rá
not to care a snap
egy szikrát sem törődik vele, kisebb gondja is nagyobb annál
prenatal care
terhesgondozás
prepared with meticulous care
aprólékos gonddal kidolgozott, aprólékos gonddal elkészített, kínos pontossággal kidolgozott
resign sb to the care of sb
vkinek a gondjaira bíz vkit
take care
ügyel arra(,) hogy
take care of number one
jól él, saját érdekeit nézi, javát magának kaparintja meg
take care of one's health
vigyáz az egészségére
take care what one say
vigyáz arra, hogy mit mond
take good care
ügyel arra hogy
throw one's cares to the winds
félreteszi minden gondját-baját, szélnek ereszti minden gondját-baját, szögre akasztja minden gondját-baját
want of care
gondatlanság
you can see how little he cares
most láthatod, hogy mennyire nem törődik vele