can jelentése magyarul

Can jelentése példákkal az EnSzótárban. Can magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

can 1 módbeli segédige Can gyakorisága 1.
képes vmire
tud vmit (csinálni)
-hat, -het (megvan a lehetősége/alkalma vmire)
-hat, -het (meglepetés/kétség kifejezése egy lehetőséggel kapcsolatban) (tagadó/kérdő mondatban)
-hat, -het (tipikusan, a szokásos esetben)
-hat, -het (meg van engedve)
(kérés kifejezése)
(javaslat, ajánlat kifejezése)
can 2 főnév Can gyakorisága 2.
kanna, bödön
konzerv, konzervdoboz
egy kanna/konrevdoboz (mennyiség)
börtön
toalett, WC
fejhallgató
can 2 ige Can gyakorisága 3.
Ragozott alakok: cans, canning, canned
konzervál
elbocsát, kitesz
elutasít, félretesz, talonba tesz

can jelentése példamondatokkal

How fast can prime interest rate change.

One kind word can warm three winter months.

No single country can pursue efficient energy policy.

Too much salt can slow hair growth.

The brief admission can serve several purposes.

Szócikk can. Can jelentése, can magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

can jelentése kifejezésekkel

can opener
konzervnyitó
garbage can
szeméttartó
tin can
bádogdoboz, bádogedény, konzervdoboz, torpedó
trash can
szeméttartó, szemétláda
watering can
locsolókanna, öntözőkanna
I (or he, she, etc.) cannot (or could not) say
nem tudom megmondani
I am old as you can see
miként láthatod, öreg vagyok
I came down as fast as I could
olyan gyorsan jöttem le, ahogy csak tudtam
I can do it easy
könnyen megcsinálom, játszva megcsinálom
I can make a shrewd guess as to
alapos okom van gyanítani hogy
I can make neither head nor tail of this
ennek se füle se farka, nem tudok rajta eligazodni, ebből nem tudok kiokosodni
I can match your story
én is tudok egy ilyen jó történetet
I can not abide him!
ki nem állhatom!
I can not stomach him!
ki nem állhatom!
I can see her no more
többé nem láthatom
I can show that it is so
be tudom bizonyítani, hogy így van
I can swing it
valahogy meg tudom csinálni, erre még telik a pénzemből, erre még telik az időmből, ezt még ki tudom szorítani
I could do it on my head
behunyt szemmel megcsinálom, csukott szemmel megcsinálom, fél kézzel is megcsinálom, mi sem könnyebb ennél
I could do no other than
nem volt más választásom, mint, nem tehettem egyebet, mint, mi mást tehettem volna, mint, egyéb nem tellett tőlem, mint
I could get no rest
nem tudtam aludni, nem tudtam pihenni, nem hunytam le a szememet
I could have wept to see them
láttukra majdnem elfogott a sírás, a sírás fojtogatott, amikor megláttam őket

További can jelentések

I could not do other than
nem volt más választásom, mint, nem tehettem egyebet, mint, mi mást tehettem volna, mint, nem tellett egyéb tőlem, mint
I could not find an answer
nem tudtam mit válaszolni
I could not get through to him
nem kapcsolták, nem tudtam megkapni
I don't know how I can bear to face him
nem tudom, merjek-e a szeme elé kerülni, nem tudom, merjek-e a színe elé kerülni
I shall help you as far as I can
segítek neked, amennyire csak tudok
I tell you | I can tell you
mondhatom (hangsúlyozás)
I wish I could do it
bár megtehetném, bárcsak megtehetném
I wonder what I can get for it
kíváncsi vagyok, mennyit kapok érte
I worked as long as I could
dolgoztam, amíg csak bírtam, dolgoztam, amíg csak tudtam, dolgoztam, amíg csak tehettem
a can of worms
bonyolult/kínos téma, hangyaboly
a dash of cold water could revive her
egy kis hideg víz magához térítené
a good case can be made out in his defense
sok mindent lehet felhozni a védelmére
a wise man can learn from a fool
a bolond is mond néha okosat, az ellenségtől is tanul az okos, bolondságból tanulni bölcsességet
all one could wish for
jobb már nem is lehetne, kívánni sem lehetne jobbat, kívánni sem lehetne különbet
all that can be said is a couple of words
mindezt néhány szóval el lehet mondani, mindezt néhány szóval is el lehet mondani
as best I could
amennyire tőlem tellett
as far as I can see
amennyire látom, legjobb tudomásom szerint
as far as sb can tell
amennyire megmondható/tudható
as far as the eye can reach
ameddig a szem ellát, ameddig csak a szem ellát
as far as the eye could reach
ameddig csak a szem ellát
as near as I can remember
amennyire vissza tudok emlékezni
as near as could be
amilyen közel csak lehet, hajszálnyira, majdhogy
as plain as can be
egyszerű, mint a kétszerkettő, egyszerű, mint egy pofon, napnál világosabb
before you could say Jack Jobinson
egy szempillantás alatt
bite off more than one can chew
túl nagy fába vágja a fejszéjét
by standing on tip-toe I can just reach the shelf
lábujjhegyen állva éppen elérem a polcot
can I see him?
beszélhetek vele?
can be hardly improved on
tökéletes, úgyszólván tökéletes, jobb már nem is lehet
can it
hagyd abba! maradj nyugton!, abbahagy vmit, felhagy vmivel
can you fit the lid on?
rá tudod szerelni a tetejét?, rá tudod erősíteni a tetejét?
can you jump over?
át tudod ugrani?
can you match me this silk?
tudna ehhez a selyemhez illőt találni?, tudna ehhez a selyemhez passzolót találni?
can you stay over Sunday?
itt tudsz maradni vasárnap?, itt tudod még tölteni a vasárnapot?
canned fish
halkonzerv
canned fruit
befőtt
canned meat
húskonzerv
canning industry
konzervipar
carry the can
tartja a hátát, viseli a felelősséget
carry the can back
tartja a hátát, viseli a felelősséget
coffee can
kávékiöntő
cup and can
elválaszthatatlan jó barátok
cut off more than one can chew
nagyobb a szeme, mint a szája, nagy fába vágja a fejszéjét