call jelentése magyarul

Call jelentése példákkal az EnSzótárban. Call magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

call ige kiejtése 1. Call gyakorisága 1.
Ragozott alakok: calls, calling, called
hív, nevez, elnevez
kiált, kiabál
felhív (telefonon)
odaszólít, odarendel vkit
hirdet, meghirdet vmit (választást, sztrájkot, stb.)
(rövid) látogatást tesz vhol
vminek ítél (játékvezető)
szubrutint hív
call főnév kiejtése 2. Call gyakorisága 2.
hívás, kiáltás, kiabálás
hívás, telefonhívás
(rövid) látogatás
felhívás
hívás, odaszólítás
(játékvezetői) ítélet
szubrutinhívás
fizetési felhívás
márkás italok

call jelentése példamondatokkal

These are more often called fire plates.

This process is often simply called plating.

Really huge lakes are often called seas.

This phenomenon has been called imagination inflation.

One customer call reportedly lasted six hours!

Szócikk call. Call jelentése, call magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

call jelentése kifejezésekkel

so-called
úgynevezett (vmiként ismeretes), állítólagos
call-up
behívó
call box
telefonfülke
call sign
hívójel
calling card
névjegykártya
name-calling
(US) szitkozódás, gúnynévadás, gúnyolás
trunk call
távolsági hívás, távolsági beszélgetés
call at ...
megáll ...-nál (egy helységnél) (vonat, busz, stb.)
call back | call sb back
telefonon ismét hív/visszahív vkit
call for sb
érte jön/megy vkiért, beszól vkiért
call for sth
igényel, kíván vmit, (nyilvánosan) felszólít vmire, kér/követel/igényel vmit
call in
betelefonál (munkahelyre, stb.)
call on/upon sb
felkér vkit vmire, fordul/folyamodik vkihez, felszólít vkit vmire
call sb away
elhívják, el kell mennie vhová
call sb in
hívat (orvost, szerelőt, stb.)
call sb out
kihív vkit (orvost, szerelőt, stb.), sztrájkra szólít
call sb up
telefonon felhív vkit, behív katonának, bevesz (csapatba, válogatottba)
call sb/sth off
leállít, lefúj, beszüntet (támadást, kutatást, stb.), visszahív (kutyát)
call sth forth
kivált, előidéz, eredményez, kelt (reagálást)
call sth in
visszahív, visszarendel, forgalomból bevon/kivon
call sth off
lemond, töröl (eseményt), felmond, érvénytelenít, visszavon (megállapodást, stb.)

További call jelentések

call sth up
felidéz, felelevenít, lehív (adatot számítógépről), felhasznál vmit
I call that cool!
micsoda szemtelenség!
I can't call it to mind
nem tudok rá visszaemlékezni
at call
mindkét fél által visszamondható (kölcsön)
be called
hívják vminek, vmi a neve, vminek hívják
be called to the stand
tanúként kihallgatják
boatswain's call
hajósfütyülő
bring/call into play
működésbe hoz/léptet
call a doctor
orvost hív
call a halt
pihenőt rendel el, pihenőt ad
call a meeting
gyűlést összehív
call a spade a spade
nevén nevezi a dolgot, nevén nevezi a gyermeket
call around
benéz vkihez
call at
meglátogat
call at a port
kikötőt érint, kiköt
call at a pub for a quick one
betér a kocsmába egy italra
call attention to
felhívja a figyelmet
call collect
hívott fél fizet (telefonhívást)
call cousin with sb
rokonságot fedez fel kivel, rokoni kapcsolatot fedez fel kivel, vki rokonának adja ki magát
call down curses to sb
megátkoz vkit
call elections
választásokat kiír
call for comment
kritikát kíván
call for help
segélykiáltás
call for silence
csendet kér, csendre int, csendre utasít
call for water
helyet kér
call in the best brains
minden tehetséget igénybe vesz
call indicator disk
hívásjelző
call into play
működésbe léptet, működésbe hoz
call it a day
mára elég lesz (abbahagy vmit) (pl. munkát)
call it quits
elintézettnek tekinti a dolgot
call me if I am wanted
hívjatok, ha szükség lesz rám
call out for sth
kiált vmiért
call out the troops
kivezényli a katonaságot
call out to sb
odakiált vkinek
call sb bad names
sérteget vkit
call sb collect
r beszélgetéssel hív vkit
call sb hard names
jól lehord vkit, durva nevekkel illet vkit
call sb in evidence
tanúvallomásra szólít fel vkit, tanúskodásra szólít fel vkit, tanúnak beidéz vkit
call sb names
sérteget, becsmérel vkit, gorombaságokkal illet vkit, csúfol vkit
call sb to account for doing sth
felelősségre von vkit vmiért, számon kér vkitől vmit
call sb to account for sth
felelősségre von vkit vmiért, számon kér vkitől vmit
call sb's attention to sth
felhívja vki figyelmét vmire