by jelentése magyarul

By jelentése példákkal az EnSzótárban. By magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

by elöljárószó kiejtése 1. By gyakorisága 1.
vki/vmi által (a cselekvő kifejezése) (passzív szerkezet)
vki/vmi által (szerző/előadó megadása)
-val, -vel (a cselekvés eszközének/módjának kifejezése)
-nál, -nél, vminél fogva/érintve
-val, -vel, -ként (mérték/mennyiség/összeg kifejezése)
-szor, -szer (szorzás, dimenziók kifejezése)
-ra, -re (időpontra) (nem később; akkorra v. előtte)
-nál, -nél, mellett, közelében
vki/vmi mellett el/tova
(időszak) közben, alatt (nappal, éjjel, stb.)
vki/vmi szerint, vki/vmi alapján
vki/vmi nevében/vmire (eskü/szitok kifejezése)
by határozószó kiejtése 2. By gyakorisága 2.
vki/vmi mellett el/tova
el, félre (későbbi használatra)
el (vkihez rövid látogatásra)

by jelentése példamondatokkal

Some houses were damaged by falling trees.

The discovery was made almost by accident.

Secret consultations were held by prominent members.

The principal strategy is light limitation by artificial mixing systems.

The numerous shades were indicated by numbers.

Szócikk by. By jelentése, by magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

by jelentése kifejezésekkel

by-election
pótválasztás, időközi választás
by-product
melléktermék
by-law
helyhatósági rendelet (UK), társasági rendelet/szabályzat (US), igazgatósági rendelet/szabályzat (US)
lay-by
kikötői part menti vasútállomás, folyami part menti vasútállomás, tolatóvágány, horgonyzóhely, kikötőhely, pihenőhely, megtakarított összeg, megtakarított pénz, folyónak duzzasztógát fölötti része
passer-by
járókelő, arra menő
by-your-leave
szíves utólagos engedelmével
two-by-four
(US) kisszerű, piti, vacak vmi (ház), 2 x 4 inch keresztmetszetű faléc
blow-by-blow
ütésről ütésre történő, minden részletre kiterjedő, minuciózus
fly-by-night
megbízhatatlan, tisztességtelen (üzleti vállalkozás)
come by
belátogat vkihez, rövid látogatást tesz vkinél
come by sth
hozzájut vmihez, szerez vmit, szert tesz vmire, kap vmit
drop by
bekukkant vkihez, benéz vkihez, meglátogat vkit
drop by drop
cseppenként
get by | get by in sth | get by on sth | get by with sth
megél vhogy vmiből, kijön vmiből, elboldogul vhogy vmivel
go by
múlik, telik (idő), elhalad
go by sth
vmi által vezetve/irányítva, vmiből következtetést levonva
live by doing sth
vmiből él, megél, fenntartja magát
live by sth
vmi szerint él (hit, elv, stb.)
pass by
továbbmegy, elhalad vmi mellett, megelőz, figyelmen kívül hagy, elnéz
put sth by
félretesz, félrerak (pénzt vmire)
roll by
elgurul előtte, elgurul mellette, múlik, elmúlik, eltelik

További by jelentések

run sth by/past sb
megmutat/megemlít vmit vkinek (véleményezésre)
stand by
tétlenül néz vmit, csak ott van és nem tesz semmit (vmi ellen), készen áll, készenlétben van
stand by sb
(a bajban) vki mellett áll, kitart vki mellett
stand by sth
kitart vmi mellett (vélemény, döntés, stb.)
stick by
nem hagy cserben, kitart
stop by
beugrik, benéz, bekukkant, mellette marad
swear by
esküszik vmire
swing by (sth)
beugrik, benéz vkihez/vhova
(as) of right | by right
jogosan, jog szerint
I am not to be abused by empty promises
üres ígéreteknek nem fogok felülni
I am overwhelmed by your kindness
lenyűgözően kedves vagy hozzám
I heard him come by
hallottam mikor elhaladt
I ought to be free by six
hat órára valószínűleg szabad leszek
a mast went by the board
egy árbocot elragadtak a hullámok
acquire sth by free gift
ajándékba kap vmit, ajándékozás útján jut hozzá vmihez, ingyen jut vmihez
actuated by anger
haragtól fűtve, haragtól hajtva
actuated by jealousy
féltékenységből, féltékenységtől hajtva
all by one's very self
teljesen egyedül, minden segítség nélkül
all by oneself
teljesen egyedül
alliance by marriage
házassági kapcsolat, sógorsági kapcsolat, házassági rokonság
analysis by the dry way
száraz analízis
arranged by sb
vkinek a szerkesztésében
articles hard to come by
nehezen beszerezhető árucikkek, nehezen megszerezhető árucikkek
at/by the hands/hand of
közreműködése által
attack by land and sea
szárazföldről és tengerről egyszerre támad
attack by rushes
támadás szökelléssel történő előremozgással
avenge oneself on sb by sth
jogos bosszút áll vkin mivel
avenge oneself upon sb by sth
jogos bosszút áll vkin mivel
baptism by infusion
keresztelés bemerítéssel
be a loser by sth
kárt vall mivel, ráfizet vmire
be aggrieved by sth
megsértődik vmi miatt, megbántva érzi magát vmi miatt
be amused by sth
mulat vmin, derül vmin, élvez vmit
be avenged on sb by sth
jogos bosszút áll vkin mivel
be badly shaken by sth
erősen megrendítette vmi
be beset by doubts
kétségek gyötrik, kétségek környékezik
be borne by sb
gyermeke vkinek
be bound by an oath
eskü kötelezi, eskü köti
be bowled over by a piece of news
majd hanyatt esik egy hír hallatára
be brought up short by sth
nekiütközik vminek
be buffeted by the crowd
ide-oda lökdösődik a tömegben, ide-oda lökdösi a tömeg, elsodorja a tömeg
be by
kéznél van, támogat
be by oneself
egészen egyedül van