but jelentése magyarul

But jelentése az EnSzótárban. But magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

but 1 kötőszó kiejtése 1. But gyakorisága 1.
de, hanem, azonban (az előbb mondottaktól eltérően)
nincs más/nem lehet mást mint ... (kérdésben/tagadásban)
de hiszen ... (meglepődés, méreg kifejezése)
de, azonban ... (magyarázkodás)
csak, kivéve ha ...
but 1 elöljárószó kiejtése 2. But gyakorisága 2.
kivéve, vmin/vkin kívül, más mint vmi
..., de ... (szóismétléssel hangsúlyozás) (pl. senki, de senki ...)
but 1 főnév kiejtése 3. But gyakorisága 3.
(egy) de, ellenvetés
but 1 határozószó kiejtése 4. But gyakorisága 4.
csak, csupán (vmennyi) (nem több mint)
habár, azonban (mondat végén)
but 2 főnév kiejtése 5. But gyakorisága 5.
külső/első szoba

but jelentése kifejezésekkel

I cannot but
nem tehetek mást, mint
I didn't want to look but I had to
nem akartam, de oda kellett néznem
I have nothing but the poor-house before me
nincs más kilátásom, mint a szegényház
I meant to write but forgot to
akartam írni, de elfelejtettem, szándékomban állt írni, de elfelejtettem
I tried and tried but
bárhogy próbáltam is, nem
all but
majdnem, csaknem, mind vkit/vmit kivéve
all but he
mind az ő kivételével, mindannyian az ő kivételével, rajta kívül mind, őt kivéve mind
all but one
egy kivételével, kivéve egyet
anything but that
mindent csak azt nem
bottom stair but one
utolsó előtti lépcsőfok
brief but to the point
rövid de velős, rövid és velős, röviden de velősen
but and ben
kétszobás egyszerű ház, szerény otthon
but for
(vmit) kivéve, vmi nélkül, ha vmi nem lenne
but for him
ha ő nem lett volna
but for that
ha ez nem lett volna
but for the rain
ha nem esett volna
but me no buts!
csak semmi de!
but that
hacsak nem ...
but that's a detail
ez csak részletkérdés
but that's a mere detail
ez csak részletkérdés
but then
mindenesetre, másrészről, viszont

További but jelentések

but then again it is more expensive
viszont drágább, viszont többe kerül
first house but one
második ház
give sb but fair words
szép szavakkal hiteget vkit
had I but known
ha legalább tudtam volna
have no choice but to
nincs más választása, mint, nem tehet mást, mint
have no concern but
nincs más gondja, mint
have no sport but tennis
más sportot nem űz csak teniszezik
he is a diligent man but wanting in skill
szorgalmas, de nem elég ügyes ember
he is not very gifted but he is ready
nem nagyon tehetséges, de igen szolgálatkész, nem nagyon tehetséges, de igen készséges
he is right but you are wrong
neki igaza van de neked nincs
he is tall enough but his brother is still taller
ő is elég magas, de a bátyja még magasabb
he's anything but the snow-white lamb
nem olyan ártatlan mint a ma született bárány
if youth but knew!
ha az ifjúság nem volna olyan tapasztalatlan!
in all but name
nem nevesített/formálisan el nem ismert helyzetben/állapotban
it is but one remove from sth
csak egy lépésre van vmitől, csak egy lépésnyire van vmitől, csak egy ugrásra van vmitől, csak egy ugrásnyira van vmitől, csak egy hajításra van vmitől, csak egy hajításnyira van vmitől
it is cheap but not everybody's money
olcsó ugyan de nincs mindenkinek szüksége rá
it isn't what he says but the way he says it
nem amit mond, hanem ahogy mondja
it never rains but it pours
a baj soha nem jár egyedül
it shall go hard but I will find them
bármi legyen is, megkeresem őket, nem sajnálok semmi fáradságot, de megkeresem őket
it will go hard but
ha nagy nehezen is, de, ha keservesen is, de
last but not least
végül, de nem utolsósorban
last but one
utolsó előtti
next day but one
harmadnap
none but he
csak ő, ő egyedül
not but that
nem mintha
not but that I pity you
nem mintha nem sajnálnálak
nothing but
semmi más csak
oldie but goodie
régi, de jó
our lack is nothing but our leave
másra nincs szükség, mint elbúcsúzni, már csak a búcsú van hátra
strict but fair
szigorú de igazságos
that's all very fine but
ez mind nagyon szép, de
the spirit is willing but the flesh is weak
a szándék megvan(,) de hiányzik hozzá az erő
there remains no more but to thank you
már csak az van hátra, hogy köszönetet mondjak
to name (but) a few
(csak) hogy néhányat említsek
topmost stair but one
utolsó előtti lépcsőfok
want but little
kevésre van szüksége
we take no note of time but from its loss
nem hederítünk az időre, csak ha már elmúlt
you are rich but he is more so
gazdag vagy, de ő még gazdagabb

Szócikk but. But jelentése, but magyarul az angol-magyar szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.