break jelentése magyarul

break angolul

Break jelentése példákkal az EnSzótárban. Break magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

break ige kiejtése 1. Break gyakorisága 1.
ps: broke pp: broken e3/-ing: breaks, breaking
tör, összetör, eltör
szakít, elszakít
megszakít, félbeszakít
betör, belovagol (lovat)
megszeg, megsért
törik, összetörik, eltörik
hasad, meghasad
szakad, megszakad
felszakad, kifakad (seb)
megváltozik (idő)
változik, mutál (hang)
break főnév kiejtése 2. Break gyakorisága 2.
törés, hasadás, rés
megszakítás, megszakadás
(óraközi) szünet, tízperc
hirtelen változás
kihagyás (jele) (szövegben)
alkalom, sansz, érvényesülési lehetőség
baklövés, nyelvbotlás

break jelentése példamondatokkal

Each possible break point may create an area.

The break between seasons is too very long.

The record has since been broken several times.

Each state is further broken into regions.

The dental benefits typically break down into three main areas.

Szócikk break. Break jelentése, break magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

break jelentése kifejezésekkel

break-up
felbomlás, válás, feldarabolás (pl. vállalaté)
break-in
betörés, erőszakos behatolás
record-breaking
rekordot döntő
broken home
felbomlott család
lunch break
ebédszünet
back-breaking
fárasztó, kimerítő
broken-down
letört
broken-hearted
megtört, reményvesztett
stony broke
teljesen tönkrement, leégett, egy vasa sincs
break away
letör, leszakít, elszakít, letörik, leszakad, szakít, elszakad, szétválik, elmenekül
break away!
oszolj!
break down
összeomlik, elromlik, lebont, letör, lerombol, felbont, szétszór, letörik, megbetegszik, belesül, defektet kap, leáll, könnyekre fakad
break in
betör, feltör, betörik, beszakad
break into
betör vhova, vmire fakad, hirtelen kezd vmibe
break off
letör vmit, megszakít, félbeszakít, abbahagy, megszűnik, abbamarad
break out
kitör, elszökik
break through
áttör, áthatol
break up
felbomlik, szétesik, darabokra tör, szétzúz, szétdarabol, feloszlat, felbont, részeire bont, feltép, felszed, zajlani kezd, szétoszlik, feloszlik, elerőtlenedik, bezárja kapuit
break with
szakít, felhagy
I'm broke
nincs egy vasam se, le vagyok égve
accommodate a broken wheel
megjavít egy törött kereket

További break jelentések

all hell breaks loose | all hell is let loose
elszabadul a pokol, zűrzavar tör ki
an even break
egyenlő esély (korrekt eljárás)
an hour's break
egy óra szünet
at break of day
hajnalban, hajnalhasadáskor, virradatkor, pirkadáskor, reggel
bad break
csúnya baklövés, nagy pech, balszerencse, nagy baj, nagy hiba, nagy kudarc, baklövés
be apt to break
törékeny, könnyen törik
be breaking up
fogytán az ereje, napjai meg vannak számlálva
be broke
nincs egy vasa sem, le van égve, sóher, anyagilag teljesen le van törve
be broke for sth
nagyon vágyik vmire, nagyon rászorul vmire, nagyon éhezik vmire
be broke to the world
nincs egy vasa sem, le van égve, sóher, anyagilag teljesen le van törve
be dead broke
teljesen le van égve, egy vasa sincs, nincs egy vasa sem, sóher, le van égve, anyagilag teljesen le van törve
be flat broke
teljesen le van égve, egy vasa sincs
be stony broke
nincs egy vasa sem, le van égve, sóher, anyagilag teljesen le van törve
better bend than break
jobb meghajolni, mint megtörni
break a dollar
felvált egy dollárt
break a resolution
ígéretet megszeg
break a vow
megszegi esküjét, megszegi fogadalmát
break adrift
leszalad köteleiről
break an engagement
ígéretet megszeg
break between two friends
szakítás két barát között, összeveszés két barát között
break bread
megszegi a böjtöt, eszik, úrvacsorát oszt, úrvacsorát vesz magához, áldozáshoz járul
break bread with sb
együtt eszik kivel, megosztja élelmét kivel
break bulk
megkezdi a kirakodást, megbont (rakományt), átömleszt (rakományt), eladja a rakomány egy részét, eladja az áru egy részét, szabadon rendelkezik a rakomány egy részével, szabadon rendelkezik az áru egy részével
break camp
sátrat bont, tábort bont
break cover
kitör rejtekéből
break even
egyenesbe jön
break forth
kitör, kiszökell
break from work
félbeszakítja a munkát
break guard
fedezetlenül hagyja magát
break in a journey
megállás, útmegszakítás
break in flinders
szilánkokra törik
break in on sb
ráront vkire, rátör vkire, félbeszakít vkit
break in pieces
darabol
break in prices
áresés
break in stocks
áresés
break in the circuit
áramkör megszakítása, áramkör megszakadása
break in the voice
hangváltozás, elcsuklás, mutálás, hang elváltozása, hang elcsuklása, kamaszkori hangváltozás
break in the weather
időváltozás, időjárás megváltozása
break in to pieces
darabol
break in two
kettétör
break in upon sb
rátör vkire, ráront vkire, félbeszakít vkit
break into a cold sweat
elönti a verejték