bill jelentése magyarul

Bill jelentése példákkal az EnSzótárban. Bill magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

bill 1 főnév kiejtése 1. Bill gyakorisága 1.
számla
törvényjavaslat
műsorszám, darab (színházban, moziban)
bankjegy
plakát, falragasz
hirdetőcédula, reklámcédula
bill 1 ige kiejtése 2. Bill gyakorisága 2.
Ragozott alakok: bills, billing, billed
műsorra tűz
fellépőként szerepeltet
hirdet/leír vkit/vmit vhogy
számláz
számlát kiállít
számlát küld vkinek
kiszámláz, felszámít (költséget)
bill 2 főnév kiejtése 3. Bill gyakorisága 3.
madárcsőr
csőrszerű száj (kacsacsőrű emlősé)
sapkaellenző
horgonyhegy
keskeny hegyfok (helyek nevében)
bill 2 ige kiejtése 4. Bill gyakorisága 4.
Ragozott alakok: bills, billing, billed
csőrükkel egymást csőrét csipkedik (galambok)
bill 3 főnév kiejtése 5. Bill gyakorisága 5.
alabárd

bill jelentése példamondatokkal

The bill is under national government review.

The government said the bill had been debated several times.

His bill brought strong criticism from environmental groups.

The bill has no public health component.

The total staff bill is certainly much larger.

Szócikk bill. Bill jelentése, bill magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

bill jelentése kifejezésekkel

bill of exchange
váltó
bill of fare
étlap
bill of lading
fuvarlevél, vasúti fuvarlevél, rakodójegy, rakománylevél
bill of sale
adásvételi szerződés, kötlevél, záloglevél adósnál maradó ingóságokról, okirat ingóságok átruházásáról zálogkölcsönzéssel
a star gets top billing
a sztár nevét vezető helyen közlik
addressed bill
telepített váltó
allow a bill to lay on the table
törvényjavaslatot halaszt, törvényjavaslatot fektet, törvényjavaslatot hosszú időre elnapol
an actor is billed to appear
egy színész fellépését hirdetik
answer the bill
megfelel a kívánalmaknak, sikerül
back a bill
váltót forgat
bill and coo
turbékol, enyeleg
bill at sight
látra szóló váltó
bill of attainder
határozat jogoktól és vagyontól való megfosztásra, jogoktól való megfosztást kimondó törvény
bill of consignment
szállítólevél
bill of costs
költségjegyzék, díjjegyzék
bill of debt
adóslevél
bill of health
egészségügyi bizonylat
bill of mortality
halottak listája
bill of oblivion
amnesztia
bill of parcels
faktúra, áruszámla
bill of right
emberi jogok

További bill jelentések

bill of sight
ideiglenes vámnyilatkozat
bill of sorts
defektjegyzék
bill of specie
minőségi jegy
bill of supply
pótköltségvetés, állami pótköltségvetés
bill of tonnage
vásári váltó, köbözési bizonyítvány
bill of type
öntőcédula
bill sb for sth
számlát küld vkinek vmiről
bill stamp
váltóbélyeg
bill transaction
váltóüzlet
billing and cooing
turbékolás, cirógatás, becézgetés, enyelgés
bills at a short date
rövid lejáratú váltók
bills in hand
tárcaváltó, értékpapír
bills in suspense
behajthatatlan váltók
bills on tap
kölcsönző kívánsága szerint kiállított váltók
bills payable
elfogadványok
bills receivable
váltókövetelések, váltótárca
bills to mature
esedékes váltók, lejáró váltók
blank bill
biankó váltó
carry a bill
törvényjavaslatot elfogad, törvényjavaslatot megszavaz
change the bill
megváltoztatja a műsort, új falragaszt tesz ki, új plakátot tesz ki
clean bill
fináncváltó
commercial bill
áruváltó
commit a bill
törvényjavaslatot bizottságnak ad át, törvényjavaslatot bizottság elé utal, törvényjavaslatot bizottsághoz tesz át
documentary bill
áruváltó
double billing
két filmből álló műsor
draw a bill on sb
váltót intézvényez vkire, váltót állít ki vkire
drawn bill
intézvényezett váltó
fictitious bill
pinceváltó
find a true bill against sb
vádat megalapozottnak tekint
fine bills
elsőrendű váltók
fit/fill the bill
megfelel, alkalmas vmire
foot the bill
vállalja a költségeket, fizeti a költségeket, vállalja a felelősséget, vállalja a következményeket
foreign bill
külföldi pénznemre szóló váltó, deviza
get a bill through
törvényjavaslatot elfogadtat, törvényjavaslatot megszavaztat
goods under a bill of sale
zálogkölcsönbe lekötött ingók
have to foot the bill
bennmarad a pácban
honour the bill
váltót elfogad, váltót bevált
hotel bill
szállodai számla
house bill
saját váltó
ignore the bill
elutasítja a vádat, megszünteti az eljárást
introduce a bill
törvényjavaslatot előterjeszt, törvényjavaslatot felterjeszt
jettison a bill
törvényjavaslatot elvet