beyond jelentése magyarul

Beyond jelentése példákkal az EnSzótárban. Beyond magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

beyond határozószó kiejtése 1. Beyond gyakorisága 1.
túl, túlra (a túlsó felén/felére)
túl, kívül (a fizikai határon/hatókörön)
túl, felett (kiterjedtebb, extrémebb; messzebb érő)
túl (egy időponton, eseményen), (egy időpont, esemény) után
túl, túlra (egy ponton/szinten)
túl (mennyiségen), több mint vmi
lehetetlen (vmit megtenni)
túl (képességen), meghalad (képességet)
túl (eltekintve vmitől, kivéve vmit), vmin kívül (családon/munkán/stb.)
beyond főnév kiejtése 2. Beyond gyakorisága 2.
túlvilág
másvilág
az ismeretlen

beyond jelentése példamondatokkal

The debate has since moved beyond student populations.

A primary school was impacted beyond repairs.

His face was swollen almost beyond recognition.

This behaviour goes beyond simple biological reproduction.

The virtual keyboard is amazing beyond belief.

Szócikk beyond. Beyond jelentése, beyond magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

beyond jelentése kifejezésekkel

go beyond sth
meghalad, túlhalad vmit
above and beyond
az elvárásokon/igényeken felül, ráadásul, azonkívül
an explanation like this is beyond my reach
effajta magyarázat felfoghatatlan számomra
be beyond one's power
meghaladja erejét, nem áll módjában
be beyond the pale
kívül esik vmi határán
be burnt beyond recognition
szénné ég
beautiful beyond all others
mindenkinél szebb
behind the beyond
hetedhét országon túl, isten háta mögött
beyond (or past) redemption
helyrehozhatatlan, jóvátehetetlen
beyond a certain date
bizonyos időn túl, bizonyos időponton túl
beyond all bearings
elviselhetetlen
beyond all praise
pompás, felülmúlhatatlan, tökéletes, nem lehet eléggé dicsérni
beyond belief
hihetetlen, minden képzeletet felülmúl, minden képzeletet felülmúlóan
beyond compare
hasonlíthatatlanul, hasonlíthatatlanul legjobb
beyond control
nem irányítható, kezelhetetlen
beyond controversy
vitán felül
beyond doubt
kétségkívül, vitán felül, vitathatatlanul
beyond endurance
elviselhetetlen, kibírhatatlan
beyond exception
nem kifogásolható, vissza nem utasítható
beyond expression
kimondhatatlan, leírhatatlan, szavakkal ki nem fejezhető
beyond hope
reménytelen, kilátástalan

További beyond jelentések

beyond me
meghaladja anyagi erőmet, nem futja a pénzemből
beyond measure
végtelenül, mértéken felül, rendkívül, rendkívüli mértékben, túlzottan, mértéktelenül, mértéktelen, módfelett, szertelenül, túlságosan
beyond memory
emberemlékezet óta
beyond my means
meghaladja anyagi erőmet, nem futja a pénzemből
beyond one's compass
értelmi képességein túl
beyond one's depth
túl nehéz, érthetetlen, felfoghatatlan
beyond one's expectations
várakozáson felül
beyond one's range
hatáskörén kívül, képességeit meghaladóan, érdeklődési területén kívül
beyond one's reach
elérhetetlen, hozzáférhetetlen
beyond peradventure
minden kétséget kizáróan
beyond possibility
lehetetlen, nem lehetséges, túlmegy a lehetőségeken
beyond question
kétségkívül, vitán felül, vitathatatlanul
beyond reach of danger
veszélyen kívül, ahol nem érheti veszély
beyond recovery
jóvátehetetlen, menthetetlenül elveszett, menthetetlen, reménytelen, gyógyíthatatlan
beyond repair
helyrehozhatatlan, helyrehozhatatlanul
beyond retrieval
jóvátehetetlen, helyrehozhatatlan
beyond that
ezen túlmenően
beyond the mark
távoli, túl messze, túl messze levő, lényegtelen
beyond the pale of sth
vminek a határán túl
beyond the sea
tengeren túl
beyond this country
országon kívül, határon túl, ország határain túl
beyond words
eléggé el nem ítélhető
beyond/within one's means
a jövedelmén/költségvetésén túl/belül
countries beyond the seas
tengeren túli országok
cruelty beyond words
elmondhatatlan kegyetlenség, kimondhatatlan kegyetlenség, szavakkal leírhatatlan kegyetlenség
get beyond one's depth
mély vízben van, mély vízbe merészkedik, bizonytalannak érzi magát, bizonytalanul mozog, nem érez biztos talajt a lába alatt
go beyond one's depth
mély vízben van, mély vízbe merészkedik, bizonytalannak érzi magát, bizonytalanul mozog, nem érez biztos talajt a lába alatt
go beyond one's powers
túllépi hatáskörét, túllépi jogkörét
go beyond sb's cognizance
túlmegy vki hatáskörén, nem tartozik vki hatáskörébe
he is beyond the pale
kitaszított
his conduct is beyond all bearing
viselkedése tűrhetetlen
honesty beyond question
feltétlen becsületesség
it is beyond him
nem éri fel ésszel, nem érti, ez neki túl magas
it is beyond my comprehension
nem vagyok képes megérteni, ez nekem magas
it is beyond my reach
nem érem el, nem férek hozzá, megközelíthetetlen számomra, elérhetetlen számomra, megszerezhetetlen számomra
ocean and the lands beyond
tengereken túli földrészek, távoli országok
stay beyond one's time
túl soká marad, túl sokáig marad
that goes beyond all bounds
ez több a kelleténél, ez több a soknál
that is beyond his brains
ez meghaladja az értelmi képességeit
that's going beyond a joke
ez nem tréfa, ez tréfának sok, ez már sok, ez túl erős
the back of beyond
az isten háta mögött, a világ végén
this is beyond me
ez meghaladja erőmet, ez meghaladja képességeimet