between jelentése magyarul

Between jelentése példákkal az EnSzótárban. Between magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

between elöljárószó kiejtése 1. Between gyakorisága 1.
(két hely/dolog) között, közt, közte, közé
(két időpont) között, közben, közé
(két érték) között
között, közt (kapcsolat, megosztás, választás, stb.)
between határozószó kiejtése 2. Between gyakorisága 2.
között, közt, közte, közé (két helynek/dolognak)
(két időpont) között

between jelentése példamondatokkal

Significant differences were found between recall conditions.

Any spacing between grain boundaries is significantly reduced.

Do blood types differ between ethnic groups?

Through international agreements data are exchanged between countries worldwide.

The debate competitions are conducted between classes.

Szócikk between. Between jelentése, between magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

between jelentése kifejezésekkel

go-between
közvetítő, közbenjáró
in-between
köztes dolog
in-between
köztes
come between sb and sb
közéjük áll (megrontja a viszonyukat)
(in) between times | (in) between whiles
a köztes időkben
be bad blood between
harag van vkik között
be ill blood between
harag van vkik között
between hell and high water
nehéz helyzetben, két tűz között
between ourselves | between you and me
egymás között, bizalmasan
between the devil and the deep blue see
két tűz között, két malomkő között, elöl tűz, hátul víz
between the devil and the deep sea
elöl tűz, hátul víz, két malomkő között, két tűz között
between the wind and water
víz színén, érzékeny ponton, sebezhető ponton, két tűz között
between two fires
két tűz között
between wind and water
érzékeny ponton, sebezhető ponton, két tűz között, víz színén
between you and me and the gate-post
magunk között szólva, köztünk maradjon
betwixt and between
közbül, középütt, átmeneti állapotban, közbülső
break between two friends
szakítás két barát között, összeveszés két barát között
deal between parties
pártok közötti paktálás
fall between two stools
két szék közt a pad alá esik
few and far between
ritka, nem gyakori (pl. alkalom)
get between the sheets
lefekszik, ágyba fekszik

További between jelentések

goer between
közvetítő, ügynök
hesitate between two courses
kétféle megoldás között habozik, kétféle lehetőség között habozik, kétféle eljárás között habozik, kétféle út között habozik
hit between wind and water
gyomorszájon üt
hit sb between wind and water
gyomorszájon üt vkit
hit sb in the eye | hit sb between the eyes
szemébe ötlik vkinek, kiveri a szemét vmi (nyilvánvaló vmi)
hover between two courses
két lehetőség között ingadozik, két lehetőség között habozik, nem tud két út közül választani
jump between the horns of a dilemma
közbeeső megoldást választ
nothing stands between him and prosperity
semmi sem áll boldogulásának útjában
read between the lines
sorok között olvas
ship plying between
vmi között közlekedő hajó, vmi között rendszeresen közlekedő hajó
space between
közbeeső tér, köz
take the bit between one's teeth
megbokrosodik, megvadul, ellenszegül, fellázad, nem tűri, hogy irányítsák, megmakacsolja magát
there is a sort of family likeness between them
van köztük valami családi hasonlatosság, van köztük bizonyos családi hasonlatosság
there is not a shadow of difference between them
az egyik éppen olyan, mint a másik, az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz
there isn't a pin to choose between them
egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz, eben-guba, egyik kutya, másik eb, egykutya
with one's tail between one's legs
farkát behúzva
words passed between them
összeszólalkoztak, szóváltásra került sor közöttük