better jelentése magyarul

Better jelentése példákkal az EnSzótárban. Better magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

Lásd még: good

better határozószó kiejtése 1. Better gyakorisága 1.
jobban ('well' középfoka)
több
többet
többet mint
különbül
better ige kiejtése 2. Better gyakorisága 2.
Ragozott alakok: betters, bettering, bettered
felülmúl, meghalad
túltesz vmin
helyesbít, kijavít, javít vmin
javul, feljavul vmi
boldogul, gazdagodik, előbbre jut (társadalmi rangban)
felülmúl, legyőz vkit, fölébe kerekedik vknek
better főnév kiejtése 3. Better gyakorisága 3.
jobb, a jobbik
a nála különbek, a magasabb osztályba tartozók (társadalmilag/képességben)
better melléknév kiejtése 4. Better gyakorisága 4.
jobb ('good' középfoka)
különb
jobban van (betegség után) ('well' középfoka)

better jelentése példamondatokkal

We need much better centre backs though.

It was better before those guys made cuts.

To better plan such interventions several model systems are possible.

Better resolution provides better discrimination among individual objects.

The product listing pages are much better looking too.

Szócikk better. Better jelentése, better magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

better jelentése kifejezésekkel

better half
házastárs, feleség, oldalborda
I don't set myself up to be better than you
nem állítom, hogy nálad különb vagyok, nem állítom, hogy nálad jobb vagyok
I feel rather better today
ma valamivel jobban érzem magam, ma egy kissé jobban érzem magam
I had better say nothing
jobb, ha nem mondok semmit, jobb, ha nem szólok semmit
I thought you would have known better
azt gondoltam, több eszed lesz
a live dog is better than a dead lion
jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok
a lots better
sokkal jobban
a thought better
valamicskével jobb, egy gondolatnyival több
all the better
annál jobb
all the better for me
annál jobb számomra
another time you'll know better
majd máskor előbb meggondolod
appeal to sb's better feelings
vkinek a jobb belátására apellál, vkinek a jóérzésére apellál
be a deal better
sokkal jobban van, javult az állapota, javult az egészségi állapota
be a good deal better
sokkal jobban van, javult az állapota, javult az egészségi állapota
be a good deal better than
sokkal jobb, mint
be all the better for doing sth
jobban érzi magát, hogy megtett vmit, könnyebb a lelke, hogy megtett vmit
be aware none better that
mindenkinél jobban tudja, hogy
be better
jobban van, jobban érzi magát
be better off
jobb helyzetben van, jobb anyagi körülmények között van
be little better than
alig különb, mint, aligha különb, mint
be miles better
sokkal jobb, sokkal többet ér, sokkal jobban van

További better jelentések

be no better than
nem különb, mint
be no better than one ought to be
kétes értékű egyén, nem jobb a deákné vásznánál
be the better for doing sth
jobban érzi magát, hogy megtett vmit, könnyebb a lelke, hogy megtett vmit
better and better
egyre jobb és jobb, egyre jobban és jobban, mind jobban és jobban, jobbnál jobb, mindjobban, mindinkább, egyre jobban, egyre inkább
better bend than break
jobb meghajolni, mint megtörni
better classes
magasabb osztályok, magasabb társadalmi osztályok
better course to take
helyesebb eljárás, jobb megoldás
better dressed
jobban öltözött
better give it a wide berth
ne bolygassuk ezt a kérdést, jobb nem bolygatni ezt a kérdést
better known
ismertebb, jobban ismert
better late than never
jobb később mint soha
better lose one's fortune than one's honour
inkább vesszen a pénz, mint a becsület, többet ér a becsület, mint a pénz
better off
(anyagilag) kívánatosabb/előnyösebb helyzetben
better part
nagyobb rész, nagyobbik rész
better safe than sorry
inkább megfontoltan(,) minthogy később megbánja, lassan járj(,) tovább érsz
better so
jobb, hogy így van, így jobb
better than
több mint
better than fifty years ago
több, mint ötven évvel ezelőtt
better than nothing
jobb, mint semmi
better than one's word
túlmegy az ígéretein, többet tesz, mint amennyit ígér
better the devil you know than the devil you don't know
jobb egy ismert rossz dolog(,) mint a még rosszabbat kockáztatni
decided alteration for the better
határozott javulás, érezhető javulás
do you feel any better?
kicsit jobban érzed magad?, valamivel jobban érzed magad?
ever so much better
sokszorosan jobb, sokkalta jobb, sokkalta jobban, ezerszer jobb, ezerszer jobban
feel a whole lot better
sokkal jobban érzi magát
feel all the better for it
jobban érzi magát
for better for worse
jóban-rosszban, holtomiglan-holtodiglan, lesz, ami lesz, lesz, ahogy lesz, történjék bármi
for better or (for) worse
akár jó(,) akár rossz
for the better part of the day
a nap legnagyobb részében
get on better
többre viszi
get the better of
felülmúl/legyőz vkt, fölébe kerekedik (érzés, késztetés)
get to know sb better
jobban megismer vkit, közelebbről megismer vkit
go one better
kicsivel jobban, kicsivel túltesz vkin
go one better than sb
túltesz vkin, lefőz vkit, rálicitál vkire
go to a better world
jobblétre szenderül, elmegy a másvilágra, elköltözik a másvilágra, jobb hazába költözik
had better do sth
jobban tenné ha ..., meg kell vmit tenni
half a loaf is better than no bread
jobb a kevés a semminél
have seen better days
látott már jobb napokat
have the better end of the staff
előnyösebb helyzetben van
have the better of
sikeresebb (versenyben, küzdelemben)
he is a shade better
valamivel jobban van, kissé jobban van
he is decidedly better
kétségtelenül jobban van