before jelentése magyarul

Before jelentése példákkal az EnSzótárban. Before magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

before határozószó kiejtése. Before gyakorisága.
előtt, megelőzően (időben)
vmi/vki előtt (hely)
előtt (hallgatóság, közönség, stb. előtt)
vmi előtt (preferencia)
inkább minthogy/semhogy

before jelentése példamondatokkal

It was actually before anything had happened.

Bodies are carefully examined before being removed.

They usually require fasting before effective administration.

He had several strokes before passing away.

I had never been anxious before either.

Szócikk before. Before jelentése, before magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

before jelentése kifejezésekkel

bring sb/sth before sb
vmi/vki elé terjeszt/állít (vitára, ítéletre, stb.)
come before sb/sth
vki/vmi elé kerül (döntésre, megvitatásra)
go before
előzőleg létezett/történt
go before sb/sth
vki/vmi elé kerül (döntésre, vitára, stb.)
put sth before/above sth
elé/fölé helyez vmit vminek (fontosabbnak kezel)
I got here before you
megelőztelek, korábban érkeztem ide, mint te
I had heard of it before this
már hallottam róla, már hallottam erről, már rég hallottam róla, már korábban hallottam róla
I have been there before
már voltam ott, már volt dolgom vele
I have never known him do it before
tudomásom szerint ilyet még soha sem tett
I have never known him to do it before
tudomásom szerint ilyet még soha sem tett
I have nothing but the poor-house before me
nincs más kilátásom, mint a szegényház
I have seen him before
már láttam őt, már találkoztam vele
I have the book before me
előttem van a könyv, előttem fekszik a könyv
I will die before I yield
inkább meghalok, mintsem hogy engedjek
an hour before
egy órával előbb, egy órával korábban
appear before the judge
megjelenik a bíró előtt
arrive an hour before the time
egy órával korábban érkezik
be before one's time
korán jön, idő előtt jön, megelőzi a korát, korán érkezik
be before time
korán érkezik
be brought before the assizes
esküdtszék elé idézik, esküdtbíróság elé idézik, esküdtbíróság elé citálják
be carried before the wind
űzi a szél, viszi a szél, kergeti a szél, szél irányában halad

További before jelentések

be well shaken before taking
használat előtt jól felrázandó
before Christ
Krisztus előtt, Krisztus születése előtt
before I forget
mielőtt elfelejteném
before day
virradat előtt
before everything else
mindenekelőtt, minden mást megelőzve, minden egyebet megelőzve
before god and man
isten és ember előtt
before my eyes
saját szemem előtt, tulajdon szemem előtt, tulajdon szemem láttára
before my very eyes
saját szemem előtt, tulajdon szemem előtt, tulajdon szemem láttára
before night comes I shall know
mire leszáll az éj, megtudom
before one's face
szeme láttára
before one's very eyes
szeme láttára vkinek
before our era
időszámításunk előtt, I.e.
before sb knows where one is | before sb knows it
mielőtt ráeszmélne vki
before the house
a ház előtt
before the mast
mint tengerészközlegény
before the wind
hátszéllel, szél irányában, széllel
before the year is out
még ebben az évben, még az év vége előtt
before the year was out
még az év vége előtt
before this
ezelőtt, ezt megelőzően
before time
a vártnál előbb, idő előtt, korán
before you could say Jack Jobinson
egy szempillantás alatt
before you know where you are
mielőtt észbe kaphatnál, mielőtt észbe kapnál
before/after the fact
a bűncselekmény előtt/után
before/under one's (very) eyes | in front of one's (very) eyes
a saját szemei előtt (hangsúlyozás)
bow before sb
megalázkodik vki előtt
bring a question before a court
bíróság elé visz egy ügyet
bring sb up before court
törvény elé idéz vkit
business before the meeting
ülés napirendje
carry all before one
nagy sikere van, elsöprő sikere van, mindenkit lehengerel
carry everything before one
nagy sikere van, elsöprő sikere van, mindenkit lehengerel
carry the world before one
siker sikerre halmoz, világraszóló sikert arat
cast a mist before sb's eyes
ámít vkit, félrevezet vkit
come and see me before you leave
látogass meg, mielőtt elmész
come up before the court
megjelenik a bíróság előtt
coming events cast their shadows before
a jövő eseményei előre vetítik árnyékukat
cower before sb
lapul vki előtt, meglapul vki előtt, összehúzza magát vki előtt
crawl before sb
csúszik-mászik vki előtt, megalázkodik vki előtt
dangle sth before sb
csalogat vkit mivel, biztat vkit mivel
day before yesterday
tegnapelőtt
death before dishonour
inkább a halál, mint a becstelenség
do not come in before I call you
ne gyere be, amíg nem hívlak
don't count your chickens before they are hatched
ne igyál előre a medve bőrére, nyugtával dicsérd a napot