become jelentése magyarul

Become jelentése példákkal az EnSzótárban. Become magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

become ige kiejtése. Become gyakorisága.
ps: became pp: become e3/-ing: becomes, becoming
válik vmivé
lesz vmivé
történik vkivel vmi (kérdésben)
jól áll vkinek, illik vkihez (ruha)
megfelelő vkinek
kedvére van vkinek

become jelentése példamondatokkal

Helping youngsters become more sensitive is always important.

They often become more prominent during pregnancy.

The symptoms become more pronounced until death occurs.

The middle tier has become significantly more diverse.

Senior staff turnover had become very high.

Szócikk become. Become jelentése, become magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

become jelentése kifejezésekkel

be becoming
ízlik, jót tesz
be not becoming
nem áll jól
become a dead letter
elavult, nem tartják be
become a doctor
orvosnak megy, orvosnak készül, orvos lesz
become a party to a crime
bűntárssá válik, bűntárssá lesz, bűnrészessé válik, cinkossá válik, részt vesz egy bűn elkövetésében, közreműködik egy bűn elkövetésében
become a party to an agreement
szerződést aláír, szerződést köt
become a power for good
jó befolyást gyakorol, üdvös befolyást gyakorol
become accustomed to sth
hozzászokik vmihez
become acquainted with sth
megbarátkozik mivel, megismerkedik mivel
become addicted
rabul esik vminek
become attached to sb
megszeret vkit, szívébe zár vkit
become aware of
tapasztal
become aware of sth
megtud vmit, értesül vmiről, tudomást szerez vmiről, tudomására jut vmi, tapasztal
become bankrupt
csődbe jut, tönkremegy, megbukik, csődbe megy
become bent
meghajlik, meggörbül, elgörbül, megvetemedik
become black in the face
elkékül az arca, szederjes lesz az arca, fejébe száll a vér
become chargeable to the parish
köztartásra szorul, köztartásra jut, községi szegénygondozásba kerül
become clear
nyilvánvalóvá válik
become conscious
észhez tér
become conspicuous
előtérbe kerül, előtérbe lép
become convalescent
lábadozni kezd

További become jelentések

become countrified
elvidékiesedik, elparlagiasodik
become demented
megőrül, megtébolyodik
become discouraged
elcsügged, kedvét veszti, elbátortalanodik
become dry
elapad
become due
esedékessé válik, lejár
become engorged
eldugul, bedugul, eltömődik
become estranged from sb
elidegenedik vkitől, elhidegül vkitől, elfordul vkitől, érzelmileg elfordul vkitől
become expansive
őszinte lesz, beszédes lesz, feltárja szívét
become fagged
szétsodródik, felbomlik
become fat
meghízik
become forfeited
elévül, lejár
become frayed
szétfoszlik
become full
megtelik
become great
naggyá lesz
become hard
megkeményedik, megköt
become hysterical
elveszti az önuralmát, elkezd hisztizni
become impregnated with false principles
teleszívja magát hamis elvekkel
become infatuated with
belebolondul, belehabarodik, beleszeret
become infatuated with sb
belehabarodik vkibe, beleszeret vkibe, majd megvesz vkiért
become inveterate
meggyökeresedik, megrögzötté lesz, megrögzötté válik
become known
közismertté válik, köztudomásúvá válik, köztudottá válik, ismeretessé válik, ismertté válik
become known to sb
tudomására jut vkinek
become leathered
megkeményedik, bőrszerűvé válik
become lined
ráncosodik, megráncosodik
become mildewed
befogja a penész
become more acute
egyre fokozódik, egyre nő
become old
megöregszik
become one
egyesül, összeházasodik, egybekel
become one flesh
házasságban egyesülnek
become one's proper self again
visszanyeri saját valóját
become operative
hatályba lép, működni kezd, üzemelni kezd
become pale
elsápad
become paralysed
megdermed, megkövül
become personal
személyeskedik
become prize of sb
zsákmányává lesz vkinek
become public
kitudódik, nyilvánossá válik
become rancid
avasodik, megavasodik
become reconciled to sth
megbékél mivel, beleegyezik vmibe, belenyugszik vmibe
become resigned to sth
belenyugszik vmibe, beletörődik vmibe, elszánja magát vmire, elhatározza magát vmire
become sb's enemy
ellenségévé válik vkinek
become scarce
megritkul
become solid
megszilárdul, megkeményedik