beat jelentése magyarul

Beat jelentése példákkal az EnSzótárban. Beat magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

beat ige kiejtése 1. Beat gyakorisága 1.
ps: beat pp: beaten e3/-ing: beats, beating
üt, megüt
ver, megver
porrá tör
megver, legyőz
dobog (szív)
kopogtat
beat főnév kiejtése 2. Beat gyakorisága 2.
ütés
verés, szívverés, dobbanás
ütem, ritmus
őrjárat, körjárat

beat jelentése példamondatokkal

The strains of beat life were bad enough.

Others experience rapid heart beat and stomach pains.

Then beat the mixture until stiff peaks form.

Orange also beat another nationally ranked team.

Everyone knew that professional armies beat amateur armies.

Szócikk beat. Beat jelentése, beat magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

beat jelentése kifejezésekkel

beat-up
elnyűtt, elhordott, elviselt, agyonstrapált, kimerült, lenyúzott
weather-beaten
viharvert, vihar verte, viharedzett, napbarnított, cserzett arcbőrű, elhasznált, kopott, időjárás által megrongált
beat down
lerombol, lever, megdönt, leszorít (árakat), letűz (nap)
beat off
elhárít
beat out
vékonyra kikalapál, kiver
beat up
felver, felhajt, toboroz, összever vkit
be beaten black and blue
kékre-zöldre verik
be beaten on points
pontozással veszít
be off one's beat
kívül esik a hatáskörén
be on one's beat
őrjáraton van
beat a carpet
kiporolja a szőnyeget
beat a drum
dobol
beat about
széllel küzd
beat about the bush
kertel, köntörfalaz, kerülgeti a forró kását
beat against
nekiverődik
beat frequency
lebegési frekvencia, különbségi frekvencia
beat in
betör, bezúz, fejébe ver
beat into
bever vmit vmibe
beat one's brains
töri a fejét
beat sb all ends up
rapityára ver vkit, laposra ver vkit, összever vkit
beat sb all to sticks
alaposan megver vkit, tönkrever vkit

További beat jelentések

beat sb at his own game
saját fegyverével győz le vkit
beat sb hands down
laposra ver vkit, fél kézzel laposra ver vkit, alaposan megver vkit
beat sb hollow
laposra ver vkit, félholtra ver vkit, pocsékká ver vkit
beat sb on points
pontozással győz
beat sb to pulp
laposra ver vkit, péppé ver vkit
beat sb within an inch of sb's life
félholtra ver vkit, kis híján agyonver vkit, hajszál híján agyonver vkit
beat sb's ear down
megpofoz vkit
beat the air
eltűnik, meglóg, meglép, elszelel, szélmalomharcot folytat
beat the bounds
egyházközség határának körmenetes bejárása, határkerülés
beat the devil's tattoo
ujjaival idegesen dobol az asztalon, lábaival dobog
beat the goose
kezeivel törzsét csapkodja
beat the rap
kimenti magát a vád alól, megússza a büntetést
beat the record
megdönti a csúcsot, megjavítja a csúcsot, megdönti a rekordot
beat the tattoo
takarodót dobol
beat time
üti a taktust, ütemez
beat to a frazzle
félholtra ver, laposra ver, ronggyá ver
beat to quarters
sorakozót ver, riadót ver
beaten path
járt út, kitaposott út
beaten track
járt út, kitaposott út
did you ever hear the beat of that?
hallottál valaha ennél erősebbet?
get a good beating
alulmarad, alaposan elverik
give sb a beating
elnáspángol vkit, elagyabugyál vkit
go off the beaten track
letér a járt útról
have sb beaten
markában van vki, kezében van vki, ki van neki szolgáltatva vki
her heart beat high with hope
a reménység megdobogtatta a szívét
her heart was beating a wild tattoo
szíve vadul dobogott
it is hard to beat
alig múlható felül
it's off my beat altogether
ez kívül esik a hatáskörömön, ez nem tartozik rám
single beat
egyfázisú, együtemű
street-walker on the beat
utcalány
strong beat
hangsúlyos ütem
the clock is off the beat
az óra nem üt egyenletesen, az óra rosszul üt, az óra hibásan üt
they got beaten good and proper
alaposan helybenhagyták őket
they got beaten proper
alaposan helybenhagyták őket
this beats me
ez kifog rajtam, ez nekem magas
weak beat
hangsúlytalan ütem
with drums beating
dobszóval
you have me beat
megvertél, feladom
you will not beat that in a hurry
ezt nehéz lesz lepipálni