be jelentése magyarul

be angolul

Be jelentése példákkal az EnSzótárban. Be magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

be ige kiejtése 1. Be gyakorisága 1.
ps: was/were pp: been e3/-ing: am, are, is
van, létezik
valaki/valami valahol van
vmikor sorra kerül, történik
vmilyen állapotban/helyen marad
eljár vhova, vhova jár
járt/volt vki vhol (perfect igeidőkben)
(minőség, állapot, szerep, stb. kifejezése) (kötőigeként)
vmennyibe kerül
vmennyit kitesz
vmit jelent/jelez
vmiből áll, vmit alkot
mond
be segédige kiejtése 2. Be gyakorisága 2.
(segédige a folyamatos igeidők képzéséhez) (continuous)
(segédige a passzív képzéséhez) (a múlt idejű melléknévi igenévvel együtt)
(esedékes, be fog következni)
(kötelesség/szükségszerűség kifejezése)
(lehetőség, eshetőség kifejezése)
(feltevés kifejezése)
(befejezett igeidők képzése a tárgyatlan igék múlt idejű melléknévi igenevével együtt)

be jelentése példamondatokkal

My stay here has been very pleasant.

This whole theory has always been counter intuitive.

His private career had been notoriously scandalous.

The chest is deep without being broad.

Szócikk be. Be jelentése, be magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

be jelentése kifejezésekkel

would-be
leendő (vmivé válni akaró/vmit tenni szándékozó)
has-been
divatjamúlt, levitézlett, eljelentéktelenedett
might-have-been
ami lehetett volna
would-be
leendő vki, várományos
be headed for sth
megy, halad (egy irányba), igyekszik, útban van (vhová), vmi felé tart (átv.) (vminek elébe néz)
be heading for sth
megy, halad (egy irányba), igyekszik, útban van (vhová), vmi felé tart (átv.) (vminek elébe néz)
be left over (from sth)
marad, megmarad (vmiből)
be taken up with sth/sb
teljesen elfoglalja vki/vmi
be taken with sb/sth
el van ragadtatva vkitől/vmitől
(I'll) be seeing you
viszontlátásra! szia!
(be/have sth) written all over sy | (be/have sth) written all over one's face
rá van írva (az arcára) (átv.), látszik rajta
(the love of) money is the root of all evil
a pénz az élet megrontója
(there is) no time like the present
most van/ez a legjobb alkalom (nem kell várni)
... is one thing, ... is another
a ... egy dolog, a ... egészen más (sokkal fontosabb az előzőnél)
... that was
ahogy előzőleg nevezték/ismert volt
Danger of electric shock: be careful.
Vigyázz, áramütés veszélye!
I am
én vagyok
I am a wake-up to you
nem fogsz becsapni
I am a worm today
nyomorultul érzem magam
I am all ears
csupa fül vagyok
I am all for it
teljes mértékben helyeslem, benne vagyok

További be jelentések

I am all for staying here
amellett vagyok, hogy maradjunk
I am at a loss to understand
képtelen vagyok megérteni, nem tudom felfogni
I am at my wit's end
megáll az eszem
I am at you command!
rendelkezésedre állok!, parancsolj velem!
I am at your disposal
rendelkezzék velem, rendelkezésére állok, rendelkezésedre állok, parancsoljon
I am awful glad you came
borzasztóan örülök, hogy eljöttél
I am awfully sorry
végtelenül sajnálom, szörnyen sajnálom, borzasztóan sajnálom, kimondhatatlanul sajnálom
I am built that way
én már ilyen vagyok
I am disposed to believe that
hajlandó vagyok azt hinni hogy
I am doin well!
köszönöm, jóllaktam!
I am done for
végem van
I am double your age
kétszer olyan idős vagyok, mint te, még egyszer olyan idős vagyok, mint te
I am dreadfully sorry
roppantul sajnálom, borzasztóan sajnálom
I am fine, thanks!
köszönöm, jóllaktam!
I am five dollars to the bad
öt dollárral vagyok adós, öt dollár a veszteségem
I am game for anything
mindenben benne vagyok, mindenre kapható vagyok
I am going to be quite frank with you
egészen őszintén fogok beszélni veled
I am going your way
arra megyek én is, amerre te, arrafelé megyek én is, amerre te
I am happy to do it
boldog vagyok, hogy megtehetem
I am he!
én vagyok az!
I am inclined to think that
azt kell hinnem, hogy
I am interested in them and in theirs
engem érdekelnek ők és az övéik
I am leaving at Christmas
karácsonykor elmegyek, karácsonykor eltávozom, karácsonykor elutazom
I am no great clerk
nem vagyok valami nagy tudós
I am no more dense than anyone
én sem vagyok együgyűbb, mint más, én sem vagyok korlátoltabb, mint más
I am no wiser than you
én sem tudok többet nálad
I am none the wiser for it
ettől nem lettem okosabb
I am none the worse for the accident
nem lett semmi bajom sem a balesettől
I am not impressed
ez nekem nem imponál, ez engem egészen hidegen hagy
I am not much of a dancer
nem vagyok valami jó táncos
I am not one to
én nem vagyok az, aki
I am not out to reform the world
nincs szándékomban megváltoztatni a világot, nincs szándékomban megjavítani a világot
I am not sure about it
ebben nem vagyok biztos
I am not taking any!
nem kérek belőle!, jut is eszembe!, eszem ágában sincs!, nem dőlök be!
I am not the one to
én nem vagyok az, aki
I am not to be abused by empty promises
üres ígéreteknek nem fogok felülni
I am occupied
dolgom van, nem érek rá, el vagyok foglalva
I am old as you can see
miként láthatod, öreg vagyok
I am overwhelmed by your kindness
lenyűgözően kedves vagy hozzám
I am positive
meg vagyok róla győződve, biztos vagyok benne
I am pushed for time
idő szűkében vagyok, sürget az idő
I am ready to take on all comers
kész vagyok bárkivel megverekedni