back jelentése magyarul

Back jelentése példákkal az EnSzótárban. Back magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

back határozószó kiejtése 1. Back gyakorisága 1.
hátra, hátrafelé, visszafelé
hátra (hajolva)
hátra, el (vmitől)
mögött
(vmenyivel) mögött, lemaradva (sport)
vissza (egy helyzetbe/állapotba)
vissza (előző helyre)
újra divatban
ezelőtt, régen
ezelőttre, régre
vissza (válasz, reagálás)
back főnév kiejtése 2. Back gyakorisága 2.
hát (testrész)
hátgerinc
törzs (hajóé, repülőé)
ruha háta
hátoldal, hátlap
hátulsó rész, hátulja vminek
fonákja, visszája
háttámla
hátvéd (sport)
back ige kiejtése 3. Back gyakorisága 3.
Ragozott alakok: backs, backing, backed
támogat, pártfogol
háttértámogatást nyújt
fogad vkire/vmire
hátfallal ellát
hátsó felet beburkol
hátrál, farol, visszafelé hajt
háttal van vminek (épület)
mögötte/a hátsó részénél fekszik
kísér (énekest, zenészt)
back melléknév kiejtése 4. Back gyakorisága 4.
hátsó, hátulsó, hátul levő
távol eső, mellék (pl. út)
régi
hátralékos
hátramenő, visszafelé irányuló
hátul képzett (hang)

back jelentése példamondatokkal

The problem often goes back many years.

He went back inside without another word.

Our money back guarantee stands behind every piece.

He stole millions more paying back personal bank debt.

The prepared transaction is rolled back immediately.

Szócikk back. Back jelentése, back magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

back jelentése kifejezésekkel

laid-back
laza, könnyed, nyugodt
back-pedal
kontrázik, visszafelé pedáloz, visszakozik
back end
hátsó rész, far, őszutó, utóidény
back number
régi szám, régebbi szám, maradi ember, régebbi lappéldány, idejétmúlt dolog, régimódi dolog, lecsúszott ember
back-to-back
egymásnak háttal, egymást követve, szorosan egymás után
full back
hátvéd (futballban)
knock-back
visszautasítás, csalódás
back-breaking
fárasztó, kimerítő
swept-back
hátranyilazott, hátracsapott (repülőgépszárny)
answer back
visszabeszél, felesel, visszafelesel, szemtelenül válaszol
ask sb back
felhív magához (közös program után)
back away (from sb/sth)
elhátrál vmi/vki elől
back down (on/from sth)
visszavon (véleményt, stb.), meghátrál, visszakozik, visszatáncol
back off (from sth)
meghátrál, visszavon (véleményt, stb.), visszakozik, visszatáncol, visszavonul, lehiggad, lejjebb veszi a hangot
back onto sth
(közvetlenül) mögötte van vmi (épületnek)
back out (of sth)
visszakozik, visszatáncol, kiugrik (megállapodásból)
back sb/sth up
alátámaszt, igazol vkit/vmit
back sth up
másolatot/mentést készít (számítástechnika), segít, támogat, pártfogol vkit/vmit
back up | back sth up
hátrafelé hajt, hátratolat
bring sb sth back | bring sth back (for sb)
visszahoz vmit (vkinek)
bring sb/sth back
visszahoz vkit/vmit

További back jelentések

bring sth back
felelevenít, eszébe juttat, visszaidéz , emlékezetbe idéz, visszahoz, visszaállít, újra bevezet (törvényt, stb.)
call back | call sb back
telefonon ismét hív/visszahív vkit
change back (into sb/sth)
visszatér egy állapotba/formába, stb.
change back (into sth)
visszaöltözik vmibe, visszavesz vmit magára
change sth back (into sth)
visszavált (valutát)
come back
visszajön, visszatér, ismét divatba jön, ismét népszerű/sikeres lesz
come back (at sb) (with sth)
(vmivel) visszavág/visszafelel (vkinek)
come back (to sb)
felidéződik, visszatér az emlékezetébe, visszaemlékszik vmire
cut back
visszametsz, csökkent, lefarag, korábbi eseményre visszaugrik
double back
visszahajt, visszafut, visszakanyarodik, visszahajlik
draw back
elhúzódik vkitől/vmitől
draw back (from sth/from doing sth)
visszakozik, habozik
fall back
meghátrál, hanyatt esik, visszavonul, visszaesik, hátraesik, hátradől, hátrahanyatlik, visszahanyatlik, hátrál
fall back on
rászorul, kénytelen beérni vele, visszatér, ráfanyalodik
fight back
leküzd
force sth back
visszakényszerít, visszafojt (érzést)
get back
visszatér
get back (in)
visszatér, újra választást nyer (párt)
get back at sb
revánsot vesz, megtorol vmit vkin, visszaad vkinek vmit, visszavág vkinek
get back to sb
visszajelez vkinek (kért információt)
get back to sth
visszatér vmire
get sth back
visszaszerez, visszanyer vmit, visszakap vmit
give sb back sth | give sth back (to sb)
visszaad vmit (a tulajdonosának), visszaad vmit (újra birtokolhat vmit)
go back
vmennyi ideje ismerik egymást
go back (to ...)
visszatér (vhova), visszamegy (vhova)
go back (to sth)
visszatér (témára), vmi óta létezik/van
go back on sth
visszavon, visszaszív, megszeg (ígéretet), meggondol, megtagad (korábbi álláspontot)
hand sth back (to sb)
visszaad, visszajuttat (vkinek)
hang back
hátramarad, habozik
hark back (to sth)
visszatér vmihez, újra felhoz vmit (beszélgetésben), visszaemlékezik vmire, a múltat hánytorgatja, elmúlt dolgokon lovagol
have sb back
visszavesz/visszafogad vkit (házastársat, partnert)
have sth back
visszakap (elvitt/kölcsönvett dolgot)
hold back (from doing sth) | hold sb back (from doing sth)
habozik, tétovázik, tartózkodik vki vmitől, visszatart vkit vmitől
hold sb/sth back
visszatart, feltartóztat, gátol, hátráltat, megakadályoz
hold sth back
eltitkol, elhallgat, visszafojt, magába fojt, féken tart
keep back (from sb/sth)
távol marad vkitől/vmitől
keep sb back
tovább benntart vkit (büntetésből iskolában), évet ismétel, megbukik (iskolában)
keep sb back (from sb/sth)
távol tart vkit, visszatart vkit (vkitől/vmitől)
keep sth back
visszatart, visszafojt (érzelmet, stb.), visszatart, megtart (egy részét vminek)
keep sth back (from sb)
elhallgat/eltitkol vmit, visszatart vmit
kick back
visszarúg, visszaüt
lie back
hátradől